Impacts of the Largest Export Guaranteed Operations in Finland

Abstract

This study focuses on the impacts of the largest export guaranteed operations on employment and value added including effects through companies’ value chains. The results suggest that the activities of Meyer and Nokia related to export guarantees create value added accounting for 0.29% (Meyer) and 0.27% (Nokia) of the Finnish GDP. Corresponding employment effects are 0.32 % (Meyer) and 0.12 % (Nokia) of the Finnish total employment. These effects cannot be interpreted in such a way that without export guarantees the Finnish GDP and employment would decline correspondingly. Our other results suggest that export guaranteed operations slightly crowd out other activities, but the net effect remains positive. The results also show that the suppliers of Meyer and Nokia are more productive than companies belonging to the control group.

Suurten vienninrahoitushankkeiden vaikutukset

Tiivistelmä

Tässä muistiossa on analysoitu suurimpien vientirahoituskohteiden synnyttämiä arvonlisä- ja työllisyysvaikutuksia käyttämällä panos-tuotosmallia. Tulosten mukaan Meyerin ja Nokian vientitakuiden piirissä oleva toiminta synnyttää arvonlisävaikutuksia, jotka arvoketjuvaikutukset mukaan lukien vastaavat Meyerin osalta 0,29 % ja Nokian osalta 0,27 % Suomen bkt:sta. Työllisyysvaikutusten vastaavat luvut ovat 0,32 % (Meyer) ja 0,12 % (Nokia) Suomen kokonaistyöllisyydestä. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan voi tulkita niin, että ilman näiden yritysten vientitakuun piirissä olevia hankkeita Suomen bkt ja työllisyys olisivat lukujen verran pienempiä. Tulokset viittaavat siihen, että vientitakuun piirissä oleva toiminta jossain määrin syrjäyttää muuta samalla alueella olevaa taloudellista toimintaa. Syrjäyttäminen ei kuitenkaan ole läheskään täydellistä, vaan nettovaikutus on selvästi positiivinen. Toimittajayrityksiä koskeva vertailu osoitti myös, että Meyerin ja Nokian toimittajayritykset ovat tuottavampia kuin vastaavat muut yritykset.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 72
Päiväys
25.09.2018
Avainsanat
Vientitakuu, vientirahoitus, Finnvera, arvonlisä, työllisyys, vaikutus, arvoketju
Keywords
Export credit agency, ECA, Guarantee, Exports, Finnvera, Value added, Employment, Impact, Value chain
ISSN
2323-2463
JEL
G23, G28
Sivuja
9
Kieli
Englanti