Job Satisfaction in Finland – Some results from the European Community Household Panel 1996-2001

Johansson Edvard

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 958
Päiväys
2004
Avainsanat
työtyytyväisyys, irtisanoutuminen, osa-aikatyö, henkilöstökoulutus
Keywords
job satisfaction, quits, part-time work, on-the-job training
JEL
J22,J24,J28
Sivuja
46
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti