The Global Dispersion of Innovative Activities – The Case of Finnish Multinationals

Palmberg ChristopherPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 916
Päiväys
2004
Avainsanat
kansainvälistyminen, monikansalliset yritykset, patentointi, keksijät
Keywords
internationalisation, Finnish multinationals, inventors, patenting
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti