Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020

ETLAn näkemyksen mukaan hallituksen talouspolitiikan peruslinja on oikea: Avoimen sektorin kilpailukyvyn kohentaminen on välttämätöntä taloudellisen kasvun voimistamiseksi viennin kautta. Pidemmän ajan kasvu- ja työllisyyskehityksen kääntäminen ennakoitua positiivisemmaksi edellyttää hallituksen kaavaileman tapaisia uudistuksia niin työmarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin sekä julkisessa sektorissa. Julkista taloutta on vallitsevassa tilanteessa järkevää sopeuttaa vaalikauden aikana hallitusohjelmaan kirjatulla ja JTS:ssä vahvistetulla 4 mrd. […]

Alustatalous Suomen kilpailutekijäksi

Juuri ilmestyneessä raportissa ”Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?” esitetään joukko toimenpiteitä, joiden avulla alustatalous voi kasvaa Suomen vahvuudeksi.

Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?

Digitaaliset alustat ja alustatalous nähdään merkittävänä murroksena, joka vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Tässä Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä sovellusalueilla Suomessa on parhaat edellytykset digitaalisten palveluekosysteemien ja alustojen syntymiselle? Mitkä ovat näiden sovellusalueiden vahvuudet ja heikkoudet? 2. Millä toimenpiteillä voidaan edistää digitaalisiin alustoihin perustuvan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä […]

Pakotteiden vaikutus Suomen vientiin Venäjälle

Suomen tavaravienti Venäjälle on supistunut arvoltaan 44 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2015. Tästä valtaosa on aiheutunut öljyn hinnan laskusta ja siihen liittyneestä ruplan devalvoitumisesta. Molemmat ovat heikentäneet venäläisten yritysten ja kotitalouksien ostovoimaa erityisesti ulkomaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen. Ukrainan kriisin vuoksi asetetut pakotteet ovat voimistaneet tätä laskua. EU:n Venäjälle asettamalla pakotelistalla on ollut suhteellisen pieni […]

Massadatan tehokkaampi käyttö vaatii ymmärrystä sen potentiaalista

Isossa joukossa suomalaisyrityksiä ei vielä ymmärretä suurten tietoaineistojen liiketoimintapotentiaalia, todetaan massadatan eli big datan hyödyntämistä selvittäneessä tutkimuksessa.

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

Tässä raportissa selvitetään massadatan käyttöä ja arvioidaan sen liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla sekä kartoitetaan massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia julkisen sektorin palveluissa sekä näihin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä ja käynnistää omadata-kokeiluja. Lisäksi tutkimushanke tukee EU:n henkilötietoasetuksen […]

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020

ETLAn näkemyksen mukaan hallituksen talouspolitiikan peruslinja on oikea: Avoimen sektorin kilpailukyvyn kohentaminen on välttämätöntä taloudellisen kasvun voimistamiseksi viennin kautta. Pidemmän ajan kasvu- ja työllisyyskehityksen kääntäminen ennakoitua positiivisemmaksi edellyttää hallituksen kaavaileman tapaisia uudistuksia niin työmarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin sekä julkisessa sektorissa. Julkista taloutta on vallitsevassa tilanteessa järkevää sopeuttaa vaalikauden aikana hallitusohjelmaan kirjatulla ja JTS:ssä vahvistetulla 4 mrd. […]

Alustatalous Suomen kilpailutekijäksi

Juuri ilmestyneessä raportissa ”Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?” esitetään joukko toimenpiteitä, joiden avulla alustatalous voi kasvaa Suomen vahvuudeksi.

Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?

Digitaaliset alustat ja alustatalous nähdään merkittävänä murroksena, joka vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Tässä Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä sovellusalueilla Suomessa on parhaat edellytykset digitaalisten palveluekosysteemien ja alustojen syntymiselle? Mitkä ovat näiden sovellusalueiden vahvuudet ja heikkoudet? 2. Millä toimenpiteillä voidaan edistää digitaalisiin alustoihin perustuvan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä […]

Pakotteiden vaikutus Suomen vientiin Venäjälle

Suomen tavaravienti Venäjälle on supistunut arvoltaan 44 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2015. Tästä valtaosa on aiheutunut öljyn hinnan laskusta ja siihen liittyneestä ruplan devalvoitumisesta. Molemmat ovat heikentäneet venäläisten yritysten ja kotitalouksien ostovoimaa erityisesti ulkomaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen. Ukrainan kriisin vuoksi asetetut pakotteet ovat voimistaneet tätä laskua. EU:n Venäjälle asettamalla pakotelistalla on ollut suhteellisen pieni […]

Massadatan tehokkaampi käyttö vaatii ymmärrystä sen potentiaalista

Isossa joukossa suomalaisyrityksiä ei vielä ymmärretä suurten tietoaineistojen liiketoimintapotentiaalia, todetaan massadatan eli big datan hyödyntämistä selvittäneessä tutkimuksessa.

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

Tässä raportissa selvitetään massadatan käyttöä ja arvioidaan sen liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla sekä kartoitetaan massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia julkisen sektorin palveluissa sekä näihin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä ja käynnistää omadata-kokeiluja. Lisäksi tutkimushanke tukee EU:n henkilötietoasetuksen […]