Onko euroalue Japanin tiellä?

Onko euroalue vaarassa suistua pitempiaikaisen matalan talouskasvun ellei deflaation tielle, Japanin tyyliin, kysyttiin 30.11. Politiikkaradiossa. Sakari Sirkkasen haastateltavina olivat Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja Ilmarisen talous- ja hallintojohtaja Jaakko Kiander.

Digitalisaatio muuttaa ammattirakenteita ja töiden sisältöä

Työn tuuli -aikakauskirja.Henkilöstöjohdon ryhmä, HENRY ry. 2015(2), s. 6-11.

Suhdanneseminaari ”Mistä kasvua Suomen talouteen?”

Asiantuntijapaneeli pohtii ETLAn lounasseminaarissa tiistaina 22.3.2016 klo 12.00 – 14.15, mistä saadaan kasvua Suomen talouteen. Seminaari järjestetään Hotelli Kämpin Peilisalissa (2. krs), sisäänkäynti Kluuvikatu 2. Paneeliin osallistuvat toimitusjohtaja Petri Kairinen Nixu Oyj:stä, toimitusjohtaja Leena Mörttinen Perheyritysten liitto ry:stä ja toimitusjohtaja Matti Sippola Koja Oy:stä. Paneelin puheenjohtajana toimii Vesa Vihriälä. Tilaisuuden alussa tutkimusjohtaja Markku Kotilainen esittelee […]

Lehmus, Markku

”Platform” – Historiaa, ominaispiirteitä ja määritelmä

Tässä raportissa esitämme digitaalisen alustan määritelmän sekä sen, minkälaisia ominaisuuksia ja piirteitä alustoihin ja alustatalouteen liitetään. Raportti taustoittaa alustojen merkitystä poliittisen päätöksenteon tueksi ja toimii johdantona myöhemmin julkaistavalle raportille digitaalisista alustoista. Alustatalous, alustat ja niiden ekosysteemit ovat vauhdilla muokkaamassa perinteisten toimialojen liiketoimintamalleja ja tietoteknistä arkkitehtuuria. Internetillä toimintaympäristönä on keskeinen rooli. Uusien digitaalisten arkkitehtuurien ansiosta edistykselliset […]

Tuloerot ja talouskasvu

OECD:n viime vuonna julkaisema tutkimus tuloerojen ja talouskasvun välisestä yhteydestä on saanut osakseen paljon huomiota. Tutkimuksen mukaan tuloerojen kasvu hidastaa talouskasvua. Tämä ei päde kuitenkaan kaikkiin tuloeroihin: tuloerot tulojakauman yläpäässä eivät tämän tutkimukseen mukaan vaikuta talouskasvuun vaan ainoastaan tuloerot tulojakauman alapäässä. OECD arvioi, että tämä johtuu siitä, että pienituloisten kannustimet investoida koulutukseen heikkenevät tuloerojen kasvaessa. […]

Onko euroalue Japanin tiellä?

Onko euroalue vaarassa suistua pitempiaikaisen matalan talouskasvun ellei deflaation tielle, Japanin tyyliin, kysyttiin 30.11. Politiikkaradiossa. Sakari Sirkkasen haastateltavina olivat Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ja Ilmarisen talous- ja hallintojohtaja Jaakko Kiander.

Digitalisaatio muuttaa ammattirakenteita ja töiden sisältöä

Työn tuuli -aikakauskirja.Henkilöstöjohdon ryhmä, HENRY ry. 2015(2), s. 6-11.

Suhdanneseminaari ”Mistä kasvua Suomen talouteen?”

Asiantuntijapaneeli pohtii ETLAn lounasseminaarissa tiistaina 22.3.2016 klo 12.00 – 14.15, mistä saadaan kasvua Suomen talouteen. Seminaari järjestetään Hotelli Kämpin Peilisalissa (2. krs), sisäänkäynti Kluuvikatu 2. Paneeliin osallistuvat toimitusjohtaja Petri Kairinen Nixu Oyj:stä, toimitusjohtaja Leena Mörttinen Perheyritysten liitto ry:stä ja toimitusjohtaja Matti Sippola Koja Oy:stä. Paneelin puheenjohtajana toimii Vesa Vihriälä. Tilaisuuden alussa tutkimusjohtaja Markku Kotilainen esittelee […]

Lehmus, Markku

”Platform” – Historiaa, ominaispiirteitä ja määritelmä

Tässä raportissa esitämme digitaalisen alustan määritelmän sekä sen, minkälaisia ominaisuuksia ja piirteitä alustoihin ja alustatalouteen liitetään. Raportti taustoittaa alustojen merkitystä poliittisen päätöksenteon tueksi ja toimii johdantona myöhemmin julkaistavalle raportille digitaalisista alustoista. Alustatalous, alustat ja niiden ekosysteemit ovat vauhdilla muokkaamassa perinteisten toimialojen liiketoimintamalleja ja tietoteknistä arkkitehtuuria. Internetillä toimintaympäristönä on keskeinen rooli. Uusien digitaalisten arkkitehtuurien ansiosta edistykselliset […]

Tuloerot ja talouskasvu

OECD:n viime vuonna julkaisema tutkimus tuloerojen ja talouskasvun välisestä yhteydestä on saanut osakseen paljon huomiota. Tutkimuksen mukaan tuloerojen kasvu hidastaa talouskasvua. Tämä ei päde kuitenkaan kaikkiin tuloeroihin: tuloerot tulojakauman yläpäässä eivät tämän tutkimukseen mukaan vaikuta talouskasvuun vaan ainoastaan tuloerot tulojakauman alapäässä. OECD arvioi, että tämä johtuu siitä, että pienituloisten kannustimet investoida koulutukseen heikkenevät tuloerojen kasvaessa. […]