Fiskaalinen federalismi neljässä liittovaltiossa

Tässä raportissa tarkastellaan fiskaalista federalismia neljässä liittovaltiossa: Kanadassa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Fiskaalista federalismia lähestytään kolmesta eri näkökulmasta. Ensiksi tarkastellaan kuinka vastuu julkisten palveluiden tarjonnasta ja instrumentit näiden rahoittamiseksi ovat jakautuneet eri hallinnon tasoille (liittovaltio, osavaltiot ja kunnat) sekä keskustellaan hallinnonvälisten tulonsiirtojen ja finanssipolitiikan sääntöjen merkityksestä kussakin liittovaltiossa. Toiseksi tarkastellaan kuinka makrotaloudellista vakautuspolitiikkaa harjoitetaan eri […]

Tuotantokuilun ja rakenteellisen budjettitasapainon reaaliaikaiset arviot

Tässä artikkelissa tarkastellaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan komission julkaisemia reaaliaikaisia arvioita EU-maiden tuotantokuilusta ja rakenteellisesta budjettialijäämästä. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka instituutioiden jälkikäteen tekemät arviot kunkin maan tuotantokuilusta ja rakenteellisesta budjettialijäämästä ovat keskenään yhdenmukaisia, vastaavat reaaliaikaiset arviot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä?

Suomessa toimii lähes 200 000 palvelualan yritystä. Palvelualojen välillä on kuitenkin eroja. Osasta palveluista on tullut paikasta riippumattomia, jolloin niitä voidaan viedä ulkomaille teollisuustuotteiden tapaan. Toiset palvelut ovat edelleen sellaisia, että niiden tuotanto ja kulutus on tehtävä samassa paikassa. Palveluiden välillä on myös suuria eroja skaalautuvuudessa eli suurtuotannon eduissa. Vuoden 2007 jälkeen henkilöstön määrä on […]

Uusi sijoitusmalli teollista uudistumista vauhdittamaan

Täysin uudenlainen, markkinaehtoinen sijoitusmalli, joka tukee teollista uudistumista sijoittajien vaatimilla tuottoasteilla, esiteltiin Lahdessa järjestetyssä kansainvälisten sijoittajien ja pohjoismaisten cleantech-yritysten vuosittaisessa Cleantech Venture Day -tapahtumassa tiistaina 28. lokakuuta. ETLA kehittää mallia yhteistyössä Michiganin yliopiston professori Peter Adriaensin kanssa.

Ammatit digitalisaation pyörteessä

Tilisanomat 2014/5, s. 44-45

Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen

Tarkastelemme Tekesin rahoituksen vaikutuksia kohdeyritysten työn tuottavuuteen visuaalisen analyysin avulla ja vertaamme siinä saatuja havaintoja kahteen hiljattain julkaistuun kehittyneempiä tilastollisia menetelmiä hyödyntäneeseen yritystukien tuottavuusvaikutuksia käsitelleeseen tutkimukseen. Lisäksi keskustelemme seikoista, joita olisi hyvä huomioida jatkossa Tekesin vaikuttavuutta arvioitaessa. Havaitsemme, että visuaalinen tarkastelu ja kyseisissä kahdessa tutkimuksessa tehty tilastollinen analyysi tuottavat samankaltaiset johtopäätökset, ts. Tekesin rahoituksella ei […]

Fiskaalinen federalismi neljässä liittovaltiossa

Tässä raportissa tarkastellaan fiskaalista federalismia neljässä liittovaltiossa: Kanadassa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Fiskaalista federalismia lähestytään kolmesta eri näkökulmasta. Ensiksi tarkastellaan kuinka vastuu julkisten palveluiden tarjonnasta ja instrumentit näiden rahoittamiseksi ovat jakautuneet eri hallinnon tasoille (liittovaltio, osavaltiot ja kunnat) sekä keskustellaan hallinnonvälisten tulonsiirtojen ja finanssipolitiikan sääntöjen merkityksestä kussakin liittovaltiossa. Toiseksi tarkastellaan kuinka makrotaloudellista vakautuspolitiikkaa harjoitetaan eri […]

Tuotantokuilun ja rakenteellisen budjettitasapainon reaaliaikaiset arviot

Tässä artikkelissa tarkastellaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan komission julkaisemia reaaliaikaisia arvioita EU-maiden tuotantokuilusta ja rakenteellisesta budjettialijäämästä. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka instituutioiden jälkikäteen tekemät arviot kunkin maan tuotantokuilusta ja rakenteellisesta budjettialijäämästä ovat keskenään yhdenmukaisia, vastaavat reaaliaikaiset arviot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi.

Yksityiset palvelut kasvun lähteenä?

Suomessa toimii lähes 200 000 palvelualan yritystä. Palvelualojen välillä on kuitenkin eroja. Osasta palveluista on tullut paikasta riippumattomia, jolloin niitä voidaan viedä ulkomaille teollisuustuotteiden tapaan. Toiset palvelut ovat edelleen sellaisia, että niiden tuotanto ja kulutus on tehtävä samassa paikassa. Palveluiden välillä on myös suuria eroja skaalautuvuudessa eli suurtuotannon eduissa. Vuoden 2007 jälkeen henkilöstön määrä on […]

Uusi sijoitusmalli teollista uudistumista vauhdittamaan

Täysin uudenlainen, markkinaehtoinen sijoitusmalli, joka tukee teollista uudistumista sijoittajien vaatimilla tuottoasteilla, esiteltiin Lahdessa järjestetyssä kansainvälisten sijoittajien ja pohjoismaisten cleantech-yritysten vuosittaisessa Cleantech Venture Day -tapahtumassa tiistaina 28. lokakuuta. ETLA kehittää mallia yhteistyössä Michiganin yliopiston professori Peter Adriaensin kanssa.

Ammatit digitalisaation pyörteessä

Tilisanomat 2014/5, s. 44-45

Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen

Tarkastelemme Tekesin rahoituksen vaikutuksia kohdeyritysten työn tuottavuuteen visuaalisen analyysin avulla ja vertaamme siinä saatuja havaintoja kahteen hiljattain julkaistuun kehittyneempiä tilastollisia menetelmiä hyödyntäneeseen yritystukien tuottavuusvaikutuksia käsitelleeseen tutkimukseen. Lisäksi keskustelemme seikoista, joita olisi hyvä huomioida jatkossa Tekesin vaikuttavuutta arvioitaessa. Havaitsemme, että visuaalinen tarkastelu ja kyseisissä kahdessa tutkimuksessa tehty tilastollinen analyysi tuottavat samankaltaiset johtopäätökset, ts. Tekesin rahoituksella ei […]