Suuren kuopan pohja vajoaa – tarvitaan uusi tuottavuusloikka

Syksyllä 2011 ilmestyneessä EVA-analyysissä ”Suuri kuoppa” todettiin, että Suomi on pudonnut tuottavuustrendiltään ennen kokemattoman syvään kuoppaan. Kymmenien tuhansien työpaikkojen arvioitiin olevan vaarassa, kun kannattamattomiksi ajautuneet yritykset vähentävät työvoimaansa. Työllisyys ei kuitenkaan ole toistaiseksi notkahtanut pahasti. Sen sijaan tuottavuuskuoppa on jäänyt luomatta umpeen. Tämän seurauksena Suomea uhkaa pysyvä putoaminen muiden Pohjoismaiden elintason kehitysuralta maamme monista pitkän […]

Suomi ei selviä ilman fuusioita

Suomessa on kilpailukykyongelma, jota ei omin toimin ratkaista. Rautaruukin kaltaisia fuusioita tarvitaan, sanoi Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta 23.1. Ykkösaamussa.

Omistajuus, johtaminen ja talouskasvu

Kansantaloutemme ja julkinen taloutemme tarvitsevat ennen kaikkea vahvaa pitkän aikavälin talouskasvua. Sen tekijöitä ja mekanismeja tarkastellaan taloustieteen alaan kuuluvassa kasvuteoriassa. Kasvuteorian mukaan pitkän aikavälin talouskasvu riippuu työpanoksen muutoksesta, investoinneista, mutta ennen kaikkea kokonaistaloudellisesta (so. aggregaattitason) kokonaistuottavuuden kasvusta. Kokonaistuottavuus kertoo, kuinka tehokkaasti työllä ja pääomalla saadaan tuotettua tavaroita ja palveluita. Kansantalouden kokonaistuottavuuden kasvu perustuu teknologiseen kehitykseen […]

Euroalueen elpyminen vahvistuu

Euroalueen talouden elpyminen vahvistuu asteittain ja sen pohja laajenee tänä ja ensi vuonna, ennustaa kymmenen eurooppalaisen tutkimuslaitoksen EUROFRAME-ryhmä, johon Suomesta kuuluu Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Peruskoulutodistuksen varassa olevien nuorten polut työelämään – 2000-luvun alussa peruskoulunsa päättäneiden kokemuksia

Tässä kirjoituksessa kuvataan niiden nuorten kokemuksia matkalla työelämään, jotka täyttivät 16 vuoden 2003 aikana ja jotka eivät olleet suorittaneet mitään lisätutkintoa vielä viisi vuotta peruskoulun päätyttyä. Tulokset osoittavat, että vielä 21-vuotiaana pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten keskuudessa esiintyy varsin selkeitä mutta monelta osin hyvinkin erilaisia peruskoulun jälkeisiä polkuja. Merkille pantavaa kuitenkin on, että erimuotoiset ’koulutuspolut’ […]

Työn iloa ICT:stä

Kiireinen päivä tiedossa, on mentävä kaasu pohjassa koko päivä. Aloitan aamun katsomalla uusimmat potilastiedot. Odotellessani tietokoneen käynnistymistä silmäilen ikkunalaudalla olevaa tekemättömien töiden pinoa – missä välissä ehdin tekemään nuokin, taitaa mennä ylitöiksi. No nyt se käynnistyi. Katsonpa ensimmäisen potilaan tiedot. Kirjaudun potilastietojärjestelmään ja odottelen – muutkin näemmä yrittävät päästä samanaikaisesti tähän ohjelmaan. Avaan ensimmäisen potilaan […]

Suuren kuopan pohja vajoaa – tarvitaan uusi tuottavuusloikka

Syksyllä 2011 ilmestyneessä EVA-analyysissä ”Suuri kuoppa” todettiin, että Suomi on pudonnut tuottavuustrendiltään ennen kokemattoman syvään kuoppaan. Kymmenien tuhansien työpaikkojen arvioitiin olevan vaarassa, kun kannattamattomiksi ajautuneet yritykset vähentävät työvoimaansa. Työllisyys ei kuitenkaan ole toistaiseksi notkahtanut pahasti. Sen sijaan tuottavuuskuoppa on jäänyt luomatta umpeen. Tämän seurauksena Suomea uhkaa pysyvä putoaminen muiden Pohjoismaiden elintason kehitysuralta maamme monista pitkän […]

Suomi ei selviä ilman fuusioita

Suomessa on kilpailukykyongelma, jota ei omin toimin ratkaista. Rautaruukin kaltaisia fuusioita tarvitaan, sanoi Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta 23.1. Ykkösaamussa.

Omistajuus, johtaminen ja talouskasvu

Kansantaloutemme ja julkinen taloutemme tarvitsevat ennen kaikkea vahvaa pitkän aikavälin talouskasvua. Sen tekijöitä ja mekanismeja tarkastellaan taloustieteen alaan kuuluvassa kasvuteoriassa. Kasvuteorian mukaan pitkän aikavälin talouskasvu riippuu työpanoksen muutoksesta, investoinneista, mutta ennen kaikkea kokonaistaloudellisesta (so. aggregaattitason) kokonaistuottavuuden kasvusta. Kokonaistuottavuus kertoo, kuinka tehokkaasti työllä ja pääomalla saadaan tuotettua tavaroita ja palveluita. Kansantalouden kokonaistuottavuuden kasvu perustuu teknologiseen kehitykseen […]

Euroalueen elpyminen vahvistuu

Euroalueen talouden elpyminen vahvistuu asteittain ja sen pohja laajenee tänä ja ensi vuonna, ennustaa kymmenen eurooppalaisen tutkimuslaitoksen EUROFRAME-ryhmä, johon Suomesta kuuluu Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Peruskoulutodistuksen varassa olevien nuorten polut työelämään – 2000-luvun alussa peruskoulunsa päättäneiden kokemuksia

Tässä kirjoituksessa kuvataan niiden nuorten kokemuksia matkalla työelämään, jotka täyttivät 16 vuoden 2003 aikana ja jotka eivät olleet suorittaneet mitään lisätutkintoa vielä viisi vuotta peruskoulun päätyttyä. Tulokset osoittavat, että vielä 21-vuotiaana pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten keskuudessa esiintyy varsin selkeitä mutta monelta osin hyvinkin erilaisia peruskoulun jälkeisiä polkuja. Merkille pantavaa kuitenkin on, että erimuotoiset ’koulutuspolut’ […]

Työn iloa ICT:stä

Kiireinen päivä tiedossa, on mentävä kaasu pohjassa koko päivä. Aloitan aamun katsomalla uusimmat potilastiedot. Odotellessani tietokoneen käynnistymistä silmäilen ikkunalaudalla olevaa tekemättömien töiden pinoa – missä välissä ehdin tekemään nuokin, taitaa mennä ylitöiksi. No nyt se käynnistyi. Katsonpa ensimmäisen potilaan tiedot. Kirjaudun potilastietojärjestelmään ja odottelen – muutkin näemmä yrittävät päästä samanaikaisesti tähän ohjelmaan. Avaan ensimmäisen potilaan […]