ICT outsourcing, user-driven and open innovation strategies in the generation of new data-based solution

Tiivistelmä: Kyselyaineisto 531 suomalaisesta yrityksestä osoittaa, että sekä yrityksen omaan käyttöön että markkinoille tuotettujen tietoperusteisten innovaatioiden syntymisessä merkityksellisempää on yrityksen tieto- ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntämisestä syntyvä tieto ja osaaminen kuin yleisempi, T&K-investointien ja aineettoman pääoman kautta syntyvä osaaminen. Käyttäjälähtöisiä innovaatioita kehittävät yritykset eroavat yrityksistä, jotka eivät ole tuottaneet uusia tietoperusteisia ratkaisuja omaan käyttöönsä, kolmella keskeisellä […]

Maailmantalouden kasvu jatkuu hitaana – Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 0.3 prosenttia

Euroalueen taantuma on syventynyt, mutta rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen antaa toivoa paremmasta loppuvuodesta 2013. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.3 prosenttia vuonna 2013, ensi vuonna kasvu nopeutuu 1.8 prosenttiin.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne vuosina 2020 ja 2030. Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä

Kaitila, Ville

Vihriälä, Vesa

Seppälä, Timo

ICT outsourcing, user-driven and open innovation strategies in the generation of new data-based solution

Tiivistelmä: Kyselyaineisto 531 suomalaisesta yrityksestä osoittaa, että sekä yrityksen omaan käyttöön että markkinoille tuotettujen tietoperusteisten innovaatioiden syntymisessä merkityksellisempää on yrityksen tieto- ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntämisestä syntyvä tieto ja osaaminen kuin yleisempi, T&K-investointien ja aineettoman pääoman kautta syntyvä osaaminen. Käyttäjälähtöisiä innovaatioita kehittävät yritykset eroavat yrityksistä, jotka eivät ole tuottaneet uusia tietoperusteisia ratkaisuja omaan käyttöönsä, kolmella keskeisellä […]

Maailmantalouden kasvu jatkuu hitaana – Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 0.3 prosenttia

Euroalueen taantuma on syventynyt, mutta rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen antaa toivoa paremmasta loppuvuodesta 2013. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.3 prosenttia vuonna 2013, ensi vuonna kasvu nopeutuu 1.8 prosenttiin.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne vuosina 2020 ja 2030. Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä

Kaitila, Ville

Vihriälä, Vesa

Seppälä, Timo