Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos
ValikkoEtusivuTavoitteetOsallistujatTapahtumatJulkaisutLinkkejäOsallistujille
ETLAPTHanketta rahoittaa Työsuojelurahasto
Etusivu

Hankkeen loppuseminaari pidettiin perjantaina 23.4.2010.
Lisätietoja Tapahtumat-sivulla. Loppuraportti ladattavissa tästä.

The Finnish Wage Structure: Changes, causes and consequences

Information in English

Lönestrukturen i Finland: förändringar – orsaker – konsekvenser
Information på svenska


Suomessa tuotetaan runsain mitoin tilastotietoja eri alojen palkkojen kehityksestä ja palkkarakenteen muutoksista. Tämän työn perusteella on muodostunut kohtuullisen hyvä kuva suomalaisen palkkarakenteen yleisistä piirteistä. Keskeisenä puutteena voidaan kuitenkin pitää sitä, että palkkarakenteeseen liittyvä arvioiva ja analyyttinen työ on jäänyt Suomessa kovin vähäiseksi.

Tämän tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on paikata olemassa olevia tiedon puutteita ja tuottaa uutta tietoa yksityisen sektorin palkkarakenteen kehityspiirteistä hyödyntämällä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyritysten palkkatilastoja aikaisempaa systemaattisemmalla tavalla.

Hankkeen toisessa vaiheessa tavoitteena on laajentaa ja syventää ensimmäisen osan tuottamaa tietopohjaa yksityisen sektorin palkkarakenteesta ja sen pitkän aikavälin keskeisistä muutoksista keskittymällä seuraaviin kysymyksiin:

Hankkeen toteuttavat Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ja sitä rahoittaa Työsuojelurahasto (ks. ensimmäisen,  toisen ja kolmannen osan kuvaukset TSR:n sivuilta). Etlasta hankkeessa ovat mukana Rita Asplund, Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Sami Napari ja Pekka Vanhala, ja PT:sta Petri Böckerman, Kristiina Huttunen, Merja Kauhanen, Reija Lilja ja Pekka Sauramo.