EUROFRAME-ryhmä: euroalueen BKT laskee hieman tänäkin vuonna.

EUROFRAME-ryhmän ennuste euroalueen talouskehityksestä vuosina 2013–2014 on julkistettu. Raportti ”Economic Assessment of the Euro Area: Winter 2012/2013” sisältää myös ennusteet suurien EU-maiden keskeisten tunnuslukujen kehityksestä. Lisäksi raportissa arvioidaan finanssimarkkinoilla edelleen jatkuvan epävarmuuden ja kireänä jatkuvan finanssipolitiikan vaikutuksia euroalueella.

Raportin keskeisiä havaintoja ovat muun muassa seuraavat:

  • Suhteellisen heikon ulkoisen kysynnän, finanssimarkkinoilla jatkuvan epävarmuuden ja kireän finanssipoliittisen linjan seurauksena euroalueen kokonaistuotanto aleni 0,5 prosenttia vuonna 2012. Kasvu hidastui vuoden aikana eräissä alueen keskeisissä talouksissa, jotka vastasivat aiemmin merkittävästä osasta euroalueen kasvua. Hidastumisen vaikutukset ulottuvat vuoteen 2013.
  • Vaikka raportissa ennakoidaan, että joissakin suurissa talouksissa luottamus alkaa vuoden mittaan kohentua, koko euroalueen BKT todennäköisesti laskee vielä hieman, 0,3 prosenttia, vuonna 2013. Heikko ulkoisen kysynnän kasvu ei riitä kompensoimaan euroalueen sisäisen kysynnän laskua.
  • Vuonna 2014 euroalueen BKT kääntynee selvään noin 1,3 prosentin kasvuun sisäisen kysynnän piristyessä. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, koska finanssimarkkinoilta peräisin olevat shokit saattavat edelleen häiritä kehitystä useissa euroalueen maissa.
  • Rahoitusahdingossa olevien maiden haavoittuvuutta pyritään vähentämään tiukoilla julkisen talouden sopeuttamistoimilla. Julkisen talouden tasapainoa pyritään parantamaan myös useimmissa muissa euroalueen maissa, mikä rajoittaa kasvua merkittävästi varsinkin kriisimaissa. Ilman julkisen talouden sopeuttamistoimia euroalueen kasvu olisi tänä vuonna noin 1,5 prosenttia ja ensi vuonna noin 2 prosenttia.

EUROFRAME-ryhmä koostuu kymmenestä arvostetusta eurooppalaisesta tutkimuslaitoksesta: CASE (Puola), CPB (Alankomaat), DIW Berlin (Saksa), ESRI (Irlanti), ETLA (Suomi), The Kiel Institute for the World Economy (Saksa), NIESR (Iso-Britannia), OFCE (Ranska), PROMETEIA (Italia) and WIFO (Itävalta)

Lisätietoa:
Paavo Suni, puh. (09) 609 90205, mp. 050524 5616, paavo.suni@etla.fi
Internet: www.euroframe.org