Työntekijöiden liikkuvuus tiedon leviämisen ja ”luovan tuhon” lähteenä [Valmistunut]

Hankkeessa selvitetään Suomen kansantalouden hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta olennaista kysymystä: mitä tekijät vaikuttavat kansantalouden toimialojen tuottavuuskehitykseen? Analyysissä tarkastellaan yritys- ja henkilötason mekanismeja, joiden kautta innovaatiotoiminnan vaikutukset leviävät toimialojen tuottavuutta vahvistavalla tavalla. Erityisesti keskitytään työntekijävirtoihin, koska ne ovat kiinnostavia sekä ulkoisvaikutusten että niin sanotun luovan tuhon (eli tuottavuutta vahvistavan rakennemuutoksen) kannalta. Yrityksissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvät innovaatiot sekä niiden synnyttämät yritysrakenteiden muutokset ja työntekijävirrat erilaisine tuottavuusvaikutuksineen muodostavat innovaatioekosysteemin.

Suomen talouden tämän hetken suurin ongelma on se, että reaalisilla yksikkötyökustannuksilla mitattuna kansainvälinen kilpailukyky on historiallisesti katsoen hyvin heikko. Se tarkoittaa sitä, että yrityksillä yleisesti ottaen on heikot taloudelliset kannustimet investoida sekä säilyttää ja luoda uusia työpaikkoja Suomeen. Keskimääräinen kilpailukyky on heikko siitä huolimatta, että varsinkin teollisuuden työpaikkojen tuho on keskittynyt voimakkaasti kaikkein heikoimmin tuottavaan toimintaan. Yhteiskunnan kehityksen kannalta suuri kysymys kuuluu, syntyykö tuhoutuneiden työpaikkojen tilalle kilpailukykyistä, eli korkean arvonlisäyksen työpaikkoja. Menestyksemme riippuu siitä, kuinka tuottavia innovaatioita maassamme syntyy ja kuinka hyvin ne leviävät taloudessamme.

Projektissa tuotetaan suuri määrä perustietoa Suomen toimialojen tuottavuuskehityksen pohjana olevista yritysrakenteiden muutoksista sekä työntekijävirroista. Lisäksi projektissa tutkitaan yksityiskohtaisesti keskeisiä vaikutusmekanismeja. Yhdessä nämä analyysit auttavat arvioimaan innovaatioekosysteemimme vahvuuksia ja mahdollisia pullonkauloja.

Alkamisvuosi: 2014
Päättymisvuosi: 2016
Vastuuhenkilö: Maliranta, Mika
Määttänen, Niku
Koski, Heli
Pajarinen, Mika
Rahoittaja: Tekes