Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset

Etla osallistuu Talouspolitiikan arviointineuvostolle tehtävään selvitykseen, joka käsittelee oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutuksia Suomessa. Vaikutuksia arvioidaan tarkastelemalla välittömästi ensimmäisen asteen jälkeen opintonsa lopettaneiden tai tauottaneiden henkilöiden sijoittumista työelämään ja myöhempiin opintoihin, ja vertaamalla tätä vastaaviin opintajansa jatkaviin ryhmiin.

Tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota opintovelvollisuuden pidentämiseen liittyviin kustannuksiin. Tutkimuksessa selvitetään myös kansainvälisiä käytäntöjä opintopolun keskeytymättömyyden turvaamiseksi.

Alkamisvuosi: 2017
Päättymisvuosi: 2017
Vastuuhenkilö: Virtanen, Hanna
Rahoittaja: Talouspolitiikan arviointineuvosto