Aineettomat tuotannontekijät ja tuotannollisen toiminnan siirrot kansainvälisesti [Valmistunut]
Ohjelma: Uudet teknologiat Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Tekes, Vinnova
Aineettomat tuotannontekijät ja tuotannollisen toiminnan siirrot kansainvälisesti [Valmistunut]

Aineettomat tuotannontekijät ja tuotannollisen toiminnan siirrot kansainvälisesti [Valmistunut]

Englanninkielisessä Intangibles and International Sourcing (lyhenne: InSource) hankkeessa tutkitaan aineettomia tuotannontekijöitä (esim. t&k ja trademarkit) ja niiden roolia globaaleissa arvoketjuissa. Tutkimuksessa tullaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: missä monikansallisten yritysten aineettomuuteen liittyvät toiminnot sijaitsevat? Miten näiden sijainti vaikuttaa globaalien arvoketjujen rakenteeseen? Miten edellä olevat kysymykset ja niiden vastaukset vaikuttavat siihen, missä arvonlisä syntyy ja missä se näytetään?

Suomella on ollut melko omavarainen kansallinen innovaatiojärjestelmä, johon on liittynyt myös vahva näkemys (tavara)vientivetoisesta kasvusta. Kuitenkin nykyään monet yritykset tekevät t&k-toimintaansa monessa maassa ja samaan aikaan perinteiset teollisuusyritykset pyrkivät jatkuvasti lisäämään palveluliiketoimintaansa. Voidaankin kysyä, missä määrin nämä haastavat kansallisen innovaatiojärjestelmän ja Suomen nykyisen viennin rakenteen.

Aiemmassa tutkimuksessa ei ole tarkasteltu yhtä aikaa aineettomia tuotannontekijöitä ja monikansallisten yritysten ulkoistuksia sekä toimintojen siirtoja maasta toiseen. Tässä hankkeessa näitä tullaan analysoimaan yhtä aikaa ja tehdä samanlaiset analyysit Suomelle ja Ruotsille.

Tutkimustyötä tehdään sekä Suomessa että Ruotsissa. Etlan partneri Ruotsissa on KTH-yliopistossa sijaitseva CESIS-tutkimuskeskus. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu henkilöitä sekä Suomesta (Tekes, TEM ja VNK) että Ruotsista (VINNOVA, Kommerskollegium, Tillväxtanalys).