Aktiivista keskustelua talouspolitiikasta

Etlan tavoitteena on olla talouspoliittisen päätöksenteon näkökulmasta Suomen merkittävin taloustutkimuslaitos.

Etla arvioi talouspolitiikan ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia taloustieteellisen tutkimustiedon valossa ja esittää politiikkasuosituksia. Etla haluaa olla rohkea ja aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Etla ylläpitää ajan tasalla olevaa, kattavaa näkemystä Suomen talouden tilasta ja siihen pohjautuvaa, pätevin menetelmin laadittua ennustetta kokonaistaloudellisesta kehityksestä.

Pyrimme siihen, että muu tutkimusyhteisö ml. taloustieteen ulkopuolisten tieteenalojen tutkijat, poliittiset päättäjät, viranomaiset, etujärjestöt, yritykset ja media kokevat Etlan yhteistyökykyiseksi kumppaniksi.

Hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi

Tieto on hyödyllistä, kun se on relevanttia päätöksenteon kannalta, tuotettu oikeaan aikaan pätevin menetelmin ja korkealla tutkijanetiikalla sekä esitetty selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kun tietoa tuotetaan luotettavasti, ajankohtaisesti ja päätöksentekijöille käyttökelpoisesti, tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa lisääntyy.

Suomen talouspolitiikan pitää perustua tieteelliseen tutkimukseen ja tunnistaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten tärkeys suomalaisten hyvinvoinnille nykyistä selkeämmin.

Tavoitteena toimiva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat menestyvälle yritystoiminnalle. Kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista ennustettavalla talouspolitiikalla, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuottaa taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Tämä edellyttää tieteellistä luotettavuutta sekä rohkeutta ja aktiivisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Luotettavuus syntyy tutkimuksen tieteellisestä pätevyydestä ja tutkimustyön riippumattomuudesta. Pätevyys varmistetaan olemalla Suomen houkuttelevin työpaikka soveltavaan, päätöksentekoa palvelevaan tutkimukseen suuntautuneille taloustieteen tohtoreille sekä kannustamalla henkilöstöä vertaisarvioitujen julkaisujen tuottamiseen ja yhteistyöhön pätevien kansainvälisten osaajien kanssa.

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI