Työmarkkinat ja osaaminen

  • Työmarkkinoiden rakenne ja dynamiikka
  • Työmarkkinainstituutiot ja palkkajärjestelmät
  • Osaaminen ja koulutuspolitiikan vaikuttavuus

Työmarkkinoiden ja osaamisen tutkimuksen painopisteinä ovat työmarkkinoiden rakenteisiin ja dynamiikkaan pureutuvat kysymykset. Työmarkkinoiden voimakkaana jatkunut rakennemuutos yhdistettynä pitkittyneeseen talouden taantumaan heijastuu työmarkkinoiden instituutioihin ja palkkajärjestelmiin. Se näkyy työvoiman rakenteessa, liikkuvuudessa ja urakehityksessä ja siksi myös palkka- ja tuloerojen kehityksessä. Työmarkkinoiden murroksen vaikutuksia ja seurauksia tarkastellaan erityisesti osaamisen ja työelämän kytkentöjen näkökulmasta, painottaen koulutuksen joustavaa ja riittävää tarjontaa yli koko työuran. Politiikka-analyysissa korostuu koulutus- ja työvoimapoliittisten toimien vaikuttavuuden arviointi.

Tutkimuskysymykset valaisevat laajapohjaisesti ammattirakenteiden muutosta ja työmarkkinoiden toimivuutta eritoten koulutus- ja työmarkkinainstituutioiden sekä palkkajärjestelmien kehitystarpeiden näkökulmasta katsottuna. Myös työttömyyden ja syrjäytymisriskin vähentäminen on keskeinen tutkimuksen kohde.

Kaikissa hankkeissa hyödynnetään Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Tilastokeskuksen laajoja pitkittäisaineistoja. Lisäksi näiden perusaineistojen tietopohjaa täydennetään tarpeen mukaan erityyppisten erikoisaineistojen sisältämillä tiedoilla sekä tutkimalla yksittäisiä yrityksiä. Menetelmällisesti sovelletaan tutkimusalueen tutkimuksen eturintaman uusimpia ja ratkaisumalleja.

Työmarkkinat ja osaaminen tutkimusohjelman henkilöstö:

Tutkimusjohtaja, VTT Rita Asplund
Tutkimuspäällikkö, KTT Antti Kauhanen
Tutkija, KTT Hanna Virtanen
Tutkija, KTT Nelli Valmari
Tutkimussihteeri, KTM Pekka Vanhala