Tieto ja teknologia

  • Syvenevän digitalisaation vaikutukset ihmistyön määrään, laatuun ja sisältöön
  • Digitalisaation vaikutusten huomioiminen yritysstrategioissa ja yhteiskuntapolitiikassa
  • Globaalien arvoketjujen vaikutus Suomen ja suomalaisten kilpailukykyyn
  • Startup-yritysten rooli talouden uudistumisessa

Tieto ja teknologia -tutkimusohjelma käsittelee uuden tiedon luomisen, syntymisen ja soveltamisen vaikutuksia yrityksiin, toimialoihin ja yhteiskuntaan. Usein mielenkiinnon kohteena ovat teknologiseen kehitykseen liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Monet ohjelman hankkeista ovat vahvasti poikkitieteellisiä. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.

Tieto ja teknologia -tutkimusohjelman henkilöstö:

Tutkimusjohtaja, Ph.D. Petri Rouvinen
Tutkimuspäällikkö, KTT Jyrki Ali-Yrkkö
Tutkimuspäällikkö, TT Antti Tahvanainen
Tutkija, MD, MBA Martti Kulvik
Tutkija, VTM Annu Kotiranta
Tutkija, KTM Juri Mattila
Tutkija, KTM Mika Pajarinen
Tutkija, TT Timo Seppälä
Tutkija, KTT Ilkka Ylhäinen