Makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet

  • Makrotalouden kysymykset Suomessa ja maailmalla
  • Ulkomaankauppa ja suorat sijoitukset
  • Taloudelliset ennusteet

Tutkimuskohteena ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle. Tältä pohjalta arvioidaan myös kotimaisia ja kansainvälisiä talouspoliittisia linjauksia.

Euroalueen, ja laajemmin EU:n, taloudellinen ja institutionaalinen kehitys on keskeisen tärkeää Suomen talouden toimintapuitteille ja yritysten taloudelliselle toiminnalle. Globaalissa maailmassa myös muut markkinat ovat tärkeitä. Niistä mainittakoon erityisesti Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina. Tutkimuksissa painotutaan kansainvälisen kehityksen Suomeen kohdistuviin vaikutuksiin. Kansainvälisen talouden tutkimuksessa yksi apuväline on Etlan käytössä oleva maailmantalouden makromalli, NiGEM.

Suomen makrotalouden ja sen eri sektoreiden kehityksen analyysi rakentuu pitkälle ennustetyötä varten luotuun osaamiseen, laskentakehikoihin ja malleihin. Tutkimusta tehdään esimerkiksi ulkomaankaupasta, kulutuksesta, investoinneista ja julkisesta taloudesta. Käytössämme ovat Suomen taloutta kuvaava makrotaloudellinen malli, yksityiskohtainen kansantalouden tilinpidon tilastojen pohjalle rakentuva laskentakehikko, panos-tuotos -malli sekä eri sektoreita kuvaavat mallit ja laskentakehikot.

Etlan ennustejulkaisuista tärkein on kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja syyskuussa) ilmestyvä Suhdanne, joka julkaistaan sekä ilmaisena nettiversiona että tilattavissa olevana paperisena julkaisuna. Kunkin Suhdanteen julkaisun jälkeen laaditaan yksityiskohtaisempi eri toimialojen kehitystä arvioiva toimialaraportti ilmaisena Etlan internet-sivuilla. Kerran kuukaudessa laaditaan maksullinen Suhdannenäkymät-seurantaraportti. Internet-sivuilla julkaistaan myös automaattisesti päivittyvää aikasarja-analyysiin pohjautuvaa ja ns. massadataa hyödyntävää kuukausitason seuranta- ja ennakointitietoa Etla Now –nimikkeen alla. Tällä hetkellä julkaistaan kuukausitason työttömyysaste-ennusteet sekä Suomelle että suurelle joukolle Euroopan maita.

Tutkimus- ja ennustetyössä kiinteä kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Keskeiset verkostomme ovat kymmenen eurooppalaisen taloudellisen tutkimuslaitoksen Euroframe-verkosto sekä laaja eurooppalaisten suhdannetutkimuslaitosten AIECE-verkosto.

Makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet -tutkimusohjelman henkilöstö:

Tutkimusjohtaja, VTT Markku Kotilainen
Tutkimuspäällikkö, KTT Katariina Nilson Hakkala
Tutkija, KTL Birgitta Berg-Andersson
Tutkija, VTL Ville Kaitila
Tutkija, VTM Hannu Kaseva
Tutkija, VTT Markku Lehmus