Julkinen talous ja talouspolitiikka

  • Verotus
  • Väestön ikääntyminen ja julkisen talouden kestävyys
  • Sosiaalivakuutus ja julkisen ja yksityisen sektorin työnjako

Julkisen talouden ja talouspolitiikan tutkimuksen painopisteinä ovat verotuksen ja sosiaaliturvan rahoituksen rakenteelliset kysymykset. Talouspolitiikan pitkän ajan ongelmia tarkastellaan erityisesti väestön ikääntymisen näkökulmasta, painottaen talous- ja väestökehitykseen liittyvää epävarmuutta ja riskejä. Politiikka-analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi.

Tutkimuskysymykset liittyvät säästämiseen ja varallisuuteen, eläkkeisiin ja muuhun sosiaaliturvaan ja sen rahoitukseen, verotukseen ja sen kannustinvaikutuksiin, sukupolvien väliseen tulonjakoon sekä julkiseen velkaan. Myös sosiaalivakuutuksen ja yksityisen vakuutustoiminnan työnjako on tärkeä tutkimuksen kohde.

Useissa tutkimuksissa käytetään metodina yleisen tasapainon simulointimallia. Sen perustana on kotitalouksien ja yritysten päätöksenteko, johon tulonsiirto- ja verojärjestelmä vaikuttaa. Metodia sovelletaan monissa tulevissa projekteissa epävarmuutta sisältävän talouden kuvauksessa. Hyvän politiikan kriteerinä on silloin odotetun hyvinvoinnin parantamisen lisäksi riskien hallinta.

Pitkän aikavälin kestävyystarkasteluihin yhdistetään myös suhdannekysymyksiä. Tutkimuskohteena on silloin mm. finanssipolitiikan kireyden mittaaminen.

Julkisen talouden ja talouspolitiikan tutkimusohjelman henkilöstö:

Tutkimusjohtaja, Ph.D. Niku Määttänen
Tutkimusneuvonantaja, VTT Jukka Lassila
Tutkimusneuvonantaja, KTT Tarmo Valkonen
Tutkija, FT Tero Kuusi.
Suunnittelija, FM Eija Kauppi