Hirvonen, Johannes

Hirvonen, Johannes

Forskningsassistant

EK

050 517 3524

ETLA

Arbetsmarknad, kompetens efterfrågan, ny teknologi

Ladda ner i högresolution