Hirvonen, Johannes

Hirvonen, Johannes

Forskningsassistant

EK

+358 50 5173524

ETLA

Arbetsmarknad, kompetens efterfrågan, ny teknologi

Ladda ner i högresolution