Teman

Den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken

Föremål för intresse är effektiviteten hos den offentligt finansierade serviceproduktionen och infrastrukturen, skyddsnäten och beskattningen, regleringen och innovationspolitiken, arbetsfördelningen mellan den offentliga och den privata sektorn samt hållbar skötsel av den offentliga ekonomin.

Nyckelfrågor 2019:

 • Förändringstrycken på beskattningen och framtidens beskattningssystem
 • Tillväxtutsikter på medellång sikt
 • Socialskydd och livscykelgranskning
 • De offentliga tjänsternas lönsamhet

Kunnande och arbetsmarknaderna

Föremål för intresse är arbetsmarknadernas förmåga att styra arbetskraften för effektiv användning, prissätta arbetet på det sätt som hög sysselsättning förutsätter samt utbildningssystemets förmåga att producera de färdigheter som krävs för sysselsättning och god lönsamhet.

Nyckelfrågor 2019:

 • Konsekvenser av förändringen av jobbstrukturen
 • Arbetsplats- och arbetstagarströmmar
 • Arbetskraftsutbudet och arbetskraftspolitikens effekter
 • Avtalssystemet och lönebildning

Teknologi, globalisering och konkurrens

Föremål för intresse är tillväxtfaktorer och mekanismer för ekonomin på lång sikt: digitalteknologi, internationell handel, konkurrens, dataekonomi, strukturella förändringar och regleringens konsekvenser för dessa.

Nyckelfrågor 2019:

 • Den teknologiska utvecklingen och de omvälvningar som den pådriver
 • Faktorer och mekanismer för ökad produktivitet
 • Den finländska produktionens konkurrenskraft

Målsättning

Etla producerar för beslutsfattandet nyttig information, baserad på de ekonomiska vetenskaperna, om frågor som är viktiga för Finlands nationalekonomi.

Etla har en uppfattning om Finlands ekonomiska situation som är à jour och en därpå baserad prognos om Finlands helhetsekonomiska utveckling.

Etla utvärderar ekonomisk politik i vid bemärkelse i första hand i ljuset av ekonomiskvetenskapliga forskningsresultat.