Kontaktinformation

E-post:
ETLAs e-postadresser är av formen förnamn.efternamn@etla.fi

Telefon:
Växel +358-9-609 900

Forskarnas direkttelefonnummer är tillgängliga via personalsökning

Ny adress från 3 februari 2016:
ETLA
Näringslivets forskningsinstitut
Arkadiagatan 23 B
FIN-00100 HELSINGFORS

  • Arkadiagatan 23 B

    Etla flyttade i februari 2016 från Lönnrotsgatan 4 B, där institutet hade varit belägen sedan 1977, till nya lokaler i Arkadiagatan 23 B.