Nyheter

ETLA förutspår: Den offentliga ekonomin är i balans senast nästa år

Finlands ekonomiska tillväxt är fortsättningsvis stark. Den offentliga ekonomin fås i balans senast nästa år och regeringen håller på att komma mycket nära sitt sysselsättningsmål. Enligt Etlas konjunkturprognos som getts ut idag, ökar Finlands totalproduktion i år med 2,8 procent, vilket betyder att 2008 års produktionsnivå överskrids. Etla uppskattar att den ekonomiska tillväxten nästa år blir 2,4 procent.

ETLA höjde ekonomins tillväxtprognos för år 2017 nästan till tre procent

SAMMANFATTNING AV ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/2”:     ·        Finlands ekonomiska omgivning är gynnsam: den ekonomiska tillväxten i euro-området och Kina har förstärkts och tillväxten i i USA fortsätter i moderat takt. De största riskerna är förknippade med finansieringsmarknaderna, den internationella politiken och frihandeln. ·        Finlands totalproduktion ökar med 2,9 procent år 2017. Tillväxten är […]

ETLAs prognos: Finlands recession är förbi

ETLAs konjunkturprognos ”SUHDANNE 2017/1”: Världsekonomin är på uppgång. Den ekonomiska tillväxten i euro-området och i USA fortsätter i moderat takt medan tillväxten i Kina blir lite långsammare. De största riskerna är förknippade med de politiska besluten i USA och euro-området. Finlands totalproduktion ökar med 1,7 procent år 2017. Åren 2018-2019 ligger tillväxten kring 1,5-1,6 procent.

Nobelpriset i ekonomisk vetenskap till Oliver Hart och Bengt Holmström

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, för deras bidrag till kontraktsteorin.

Vilka yrken behövs i framtiden?

Rita Asplund berättar i Ålands Radios Måndagsrapport, vilka yrken kommer att behövas framöver och vad kommer att försvinna.

Hurudana affärsmöjligheter finns det för finska och svenska företag i framtiden?

Ekonomi, konkurrenskraft och välfärd var ämnen i Framtidsforum 2014, som anordnades vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland torsdagen den 27 november. ETLAs verkställande direktör Vesa Vihriälä verkade som utmanare i paneldiskussionen om framtida affärsmöjligheter för finska och svenska företag.