ETLA höjde ekonomins tillväxtprognos för år 2017 nästan till tre procent

SAMMANFATTNING AV ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/2”:     ·        Finlands ekonomiska omgivning är gynnsam: den ekonomiska tillväxten i euro-området och Kina har förstärkts och tillväxten i i USA fortsätter i moderat takt. De största riskerna är förknippade med finansieringsmarknaderna, den internationella politiken och frihandeln. ·        Finlands totalproduktion ökar med 2,9 procent år 2017. Tillväxten är […]

Nilsson Hakkala, Katariina

ETLA höjde ekonomins tillväxtprognos för år 2017 nästan till tre procent

SAMMANFATTNING AV ETLAs KONJUNKTURPROGNOS ”SUHDANNE 2017/2”:     ·        Finlands ekonomiska omgivning är gynnsam: den ekonomiska tillväxten i euro-området och Kina har förstärkts och tillväxten i i USA fortsätter i moderat takt. De största riskerna är förknippade med finansieringsmarknaderna, den internationella politiken och frihandeln. ·        Finlands totalproduktion ökar med 2,9 procent år 2017. Tillväxten är […]

Nilsson Hakkala, Katariina