ETLAs prognos: Finlands recession är förbi

ETLAs konjunkturprognos ”SUHDANNE 2017/1”: Världsekonomin är på uppgång. Den ekonomiska tillväxten i euro-området och i USA fortsätter i moderat takt medan tillväxten i Kina blir lite långsammare. De största riskerna är förknippade med de politiska besluten i USA och euro-området. Finlands totalproduktion ökar med 1,7 procent år 2017. Åren 2018-2019 ligger tillväxten kring 1,5-1,6 procent.

ETLAs prognos: Finlands recession är förbi

ETLAs konjunkturprognos ”SUHDANNE 2017/1”: Världsekonomin är på uppgång. Den ekonomiska tillväxten i euro-området och i USA fortsätter i moderat takt medan tillväxten i Kina blir lite långsammare. De största riskerna är förknippade med de politiska besluten i USA och euro-området. Finlands totalproduktion ökar med 1,7 procent år 2017. Åren 2018-2019 ligger tillväxten kring 1,5-1,6 procent.