Toiminnassa pullonkauloja
ICT, palveluinnovaatiot
ja tuottavuus
Esimerkkinä potilaan tutkimustulosten tarkastaminen
Yksinkertaisetkin asiat "tökkivät". Alla on esimerkki siitä, mitä usein tapahtuu, kun katsotaan potilaan tutkimustuloksia.


Klikkaa ja katso, mitä tämän pullonkaulan purkaminen merkitsee esimerkkiosastolla.