Kun tuottavuutta pyritään lisäämään leikkaamalla henkilöstömenoja
Lähtötilanne:
ICT, palveluinnovaatiot
ja tuottavuus
• henkilöstökulut suurin yksittäinen menoerä

• pula osaavasta työvoimasta pahenemassa mm. eläköitymisen vuoksi

• 19 % harkinnut vähintään viikottain yksikön vaihtoa viimeisen vuoden aikana

• 25 % sitoutunut jatkamaan nykyisessä työpaikassaan