Kun tuottavuutta pyritään parantamaan henkilökuntaa lisäämäällä

• 3/4 kokee työskentelevänsä lujasti usein - koko ajan

• 2/5 kokee, ettei aika riitä töiden tekemiseen usein tai koko ajan

• 1/4 kokee tekevänsä töitä liian lujasti usein tai koko ajan

• 2/5:lla vähintään lieviä työuupumksen merkkejä

• kaikkien työntekijöiden
mielestä hoitajapula on yksi suurimmista ongelmista osastoillaICT, palveluinnovaatiot
ja tuottavuus
Lähtötilanne: