3VPM: millaista tietoa päätöksenteon tueksi?
Kokeile itse: millaista tietoa 3VPM-malli tarjoaa päätöksenteon tueksi
Esimerkin laskelmat kertovat vaativan erikoissairaanhoidon akuuttihoidon yksikön hoitajista (mitoitus 5 hoitajaa/vuodepaikka). Tuloksia tarkastellaan potilasvirran ja hoitajien kuormituksen näkökulmasta.

Haasteena on tasapainon löytäminen potilaiden tarpeiden, henkilöstön hyvinvoinnin ja talouden kestävyyden kesken. Klikkaa ja katso, miten erilaiset vaihtoehdot vaikuttavat laskennallisesti osaston toimintaan:
ICT, palveluinnovaatiot
ja tuottavuus
• henkilöstölähtöinen malli

• mittaa prosessien suorituskykyä, etsii prosessien pullonkauloja ja kuvaa toiminnan laatua ja henkilökunnan kuormitusta

• simuloinnin avulla haluttuja ratkaisumalleja voidaan arvioida ennen niiden toteutusta
3VPM-malli