Ohjelmat

ETLA tutkii elinkeinoelämää viiden ohjelman puitteissa.

Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus

Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus

Ohjelmassa tarkastellaan kilpailun monia näkökohtia. Tutkimuksen kohteena ovat markkinoiden toimivuus, sääntelyn ja julkisen sektorin toiminnan vaikutus markkinoiden toimivuuteen. Ohjelmassa tehdään paljon yritys- ja henkilöaineistoihin perustuvaa empiiristä analyysiä yritysten kilpailullisista strategioista, markkinoille tulon esteistä (esim. patentointi) sekä julkisen vallan toimien (esim. yritystukien) vaikutuksista kilpailuun ja yritysten toimintaan.