Kaitila Ville

Ville Kaitila

Tutkija, VTL

050 410 1012

Ville Kaitila vastaa ennustetoimessa yksityisen kulutuksen, hintojen ja kustannusten sekä yksityisten palvelualojen toimialakohtaisesta seurannasta ja ennustamisesta. Muussa tutkimustyössään hän on enimmäkseen analysoinut ulkomaankauppaa, investointeja ja tuottavuutta.