Kaitila Ville

Ville Kaitila

050 410 1012

Ville Kaitila vastaa ennustetoimessa yksityisen kulutuksen, hintojen ja kustannusten sekä yksityisten palvelualojen toimialakohtaisesta seurannasta ja ennustamisesta. Muussa tutkimustyössä hän on enimmäkseen analysoinut Suomen ulkomaankauppaa, investointeja ja tuottavuutta sekä tehnyt aiheesta kansainvälisiä vertailuja.

 • Vientimarkkinoiden talousluottamus heikentynyt hieman lisää
 • Talousluottamus parani Suomessa hieman lokakuussa
 • Suhdannekuvaajan perusteella talous on supistunut hieman kolmannella neljänneksellä
 • Tehdasteollisuus ja tavaravienti vaakalennossa tänä vuonna
 • Työmarkkinoilla taas aavistuksen parempaa
 • Talousluottamus ja vientimarkkinoiden näkymät heikentyneet edelleen
 • Tuotannon määrä kääntyi laaja-alaisesti laskuun
 • Teollisuus, kauppa ja kuljetusala laskussa
 • Tavaraviennin määrä vähenee
 • Työllisyysaste vielä vakaa, mutta työttömyys nousussa
 • Talousluottamus heikkenee yleisesti
 • Keväällä Suomen talous kasvoi edelleen
 • Tehdasteollisuuskin pienessä kasvussa, mutta tilausten määrä on laskussa
 • Tavaraviennin huippu oli viime vuonna
 • Talousluottamus euroalueella huhtikuun tasolla, Suomessa laskussa
 • Ensimmäisen neljänneksen bkt pienessä kasvussa…
 • … kysynnän puolella julkisten investointien ja varastojen sekä…
 • … tuotannossa jalostusalojen vetämänä
 • Työmarkkinoiden hyvä kehitys jatkui huhtikuussa
 • Talousluottamus Suomessa ja vientimarkkinoilla laskussa
 • Teollisuustuotannon määrä kasvussa, mutta…
 • … tilausten määrän heikkeminen varjostaa näkymiä
 • Työmarkkinoiden hyvä vire jatkui maaliskuussa
 • Venäjän hyökkäys Ukainaan kohteli talousluottamusta kaltoin
 • Teollisuustuotanto kuitenkin kasvussa länsimaissa maaliskuussa
 • Suomessakin tuotanto hyvässä vedossa vuoden vaihteessa
 • Työmarkkinoilla hyvä tilanne helmikuussa
 • Pandemian uusin aalto näpäytti hieman luottamusta
 • Sodan uhka Euroopassa lisää epävarmuutta
 • Tehdasteollisuuden ja palvelualojen kehitys syksyllä hyvää
 • Myös tavaraviennillä meni suhteellisen hyvin
 • Työmarkkinoiden hyvä vire jatkui joulukuussa
 • Maailmantalouden kasvu hidastumassa
 • Teollisuuden tuotanto kasvussa, mutta tilausten määrä ennakoi hidastumista
 • Tavaraviennin määrä aleni
 • Työmarkkinoiden hyvä kehitys on edelleen jatkunut
 • Talouden ilmapiiri vahva uuden omikronvariantin aattona
 • Suomen bkt kasvoi 0,8 % kolmannella neljänneksellä
 • Yksityinen kulutus palveluihin ja puolikestäviin tavaroihin tuki kasvua
 • Asuinrakennusinvestoinnit vahvassa vedossa
 • Investointien negatiivisuus ja nettoviennin positiivisuus perustui lentokonejärjestelyihin…
 • … jos ne kumotaan, nettoviennin kontribuutio oli negatiivinen
 • Talousluottamus EU:ssa hyvin vahvalla tasolla
 • Tehdasteollisuuden tuotanto vakaassa kasvussa…
 • … mutta tavaraviennin määrä ei ole kasvanut
 • Työmarkkinat edelleen vahvistuneet
 • Talousluottamus korkealla
 • Hintapaineet nousseet, mutta euro-alueen pohjainflaatio kiintein veroin edelleen matala
 • Tehdasteollisuudessa hyvä tilanne
 • Hyvä kehitys työmarkkinoilla edelleen jatkunut
 • Luottamus noussut Suomen vientimarkkinoilla
 • Tavaraviennin määrä keväällä samalla tasolla kuin ennen pandemiaa…
 • … keväällä kausitasoitettuna monella alalla selvää kasvua talvikuukausista
 • Tehdasteollisuudessa kasvua keväällä
 • Työmarkkinoilla myönteinen kehitys jatkunut
 • Luottamus vahvistui EU:ssa – erityisesti palvelualoilla
 • Suomen bkt vuoden alussa viime vuoden lopun tasolla
 • Nettovienti ja yksityinen kulutus painoivat kehitystä
 • Investoinnit kasvoivat – paitsi t&k
 • Työmarkkinoilla myönteistä kehitystä, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvanut selvästi
 • Luottamus ampaisi kovaan nousuun
 • Palvelut painavat vielä kokonaistuotantoa – jalostus elpynyt
 • Tavaraviennissä pientä nousua
 • Työmarkkinoiden elpyminen jatkunut
 • Luottamus elpynyt euroalueella…
 • … uudet rajoitukset heikentävät palveluja, mutta teollisuus kasvaa
 • Tammikuu oli huono Suomen tavaraviennille, mutta vientimarkkinoilla on kasvua
 • Tehdasteollisuuden tuontannon määrä ei ole kasvanut elokuun jälkeen
 • Monilla palvelu-aloilla edelleen laskua tammikuussa
 • Pandemian kiihtyminen odotetusti heikentänyt luottamusta Euroopassa
 • Suomessa luottamustilanne sen sijaan parani tammikuussa
 • Euroalueen palvelu-alat laskussa, mutta teollisuus kasvussa
 • Suomessa tuotanto kasvoi selvästi loppusyksystä
 • Työmarkkinoilla alakuloa joulukuussa
 • Teollisuuden kasvu jatkunut euroalueella, palvelut edelleen laskussa
 • Pandemian paheneminen ja uusi virusmuunnos uhkaavat alkuvuoden näkymiä
 • Brexit-sopimus saatiin, mutta neuvoteltavaa on vielä paljon
 • Teollisuuden kehitys epäyhtenäistä
 • Työllisten määrä marraskuussa melkein yhtä suuri kuin vuosi sitten
 • Pandemian kiihtyminen näkyi marraskuun luottamusluvuissa
 • Monissa EU-maissa pandemian suunta kuitenkin nyt parempaan – Suomessa huonompaan
 • Bkt kiri kolmannella neljänneksellä kevään kuopan melkein umpeen
 • Jalostus ja palvelut ottaneet tänä vuonna yhtälaisesti siipeensä
 • Heikkeneekö työllisyys taas pandemian pahetessa?
 • Pandemian uusi paheneminen Euroopassa on odotetusti iskenyt luottamukseen…
 • … teollisuuden luottamus on kuitenkin edelleen parantunut
 • Suomen tuotannon elpyminen pysähtyi elokuussa
 • Metalliteollisuudessa kohtalaista kehitystä, metsäteollisuus heikkona
 • Luottamus Euroopassa hieman vahvistunut…
 • … mutta pandemian uusi kiihtyminen aiheuttaa takaiskun
 • Suomen bkt aleni huhti-kesäkuussa rajusti…
 • … yksityisen kulutuksen ja palvelujen tuotannon painamana
 • Työministeriön työttömyysluvut kaunistuneet kevään lukemista
 • Teollisuusmaiden ostopäällikköindeksit eri suuntiin elokuussa
 • Covid 19 -pandemian paheneminen näkyy nopeasti paikallisissa palveluyrityksissä
 • Suomen kokonaistuotanto 2 neljänneksellä laajasti miinuksella…
 • … ja tavaraviennin määrä aleni kymmenen vuoden takaiselle tasolleen
 • Työmarkkinoilla käänne parempaan heikon kevään jälkeen
 • Luottamusindikaattorit elpyneet Euroopassa kolmen kuukauden ajan
 • Suomen tavaraviennin määrä laskussa
 • Teollisuustuotannon määrä sinnittelee vielä, mutta tilaukset alentuneet
 • Monilla yksityisillä palvelualoilla huonot ajat – mutta kaupalla keskimäärin ei
 • Työllisyys heikentynyt
 • Luottamusindikaattorit kääntyivät toukokuussa pieneen nousuun
 • Komposiitti-indikaattori samalla tasolla kuin finanssikriisissä
 • Palvelualoilla poikkeuksellisen synkkää
 • Suomen bkt aleni vuoden alussa
 • Palvelut supistuivat enemmän kuin jalostus
 • Luottamus- ja ostopäällikköindeksit romahtaneet
 • Kiinassa jo merkkejä osittaisesta elpymisestä
 • Epävarmuus poistuu vasta toimivan lääkityksen ja rokotteen keksimisen myötä
 • Metsäteollisuuden viennin määrän kehitys todella heikkoa tammi-helmikuussa
 • Työllisyyden heikkeneminen näkyy työministeriön luvuissa