Berg-Andersson Birgitta

Birgitta Berg-Andersson

Tutkija

+358 44 465 0153

Birgitta Berg-Andersson seuraa Suomen ulkomaankaupan ja teollisuustuotannon kehitystä toimialoittain. Hän on Suhdanteen toimialakatsauksen pääkirjoittaja. Ennustetoiminnan ohella hän osallistuu myös erilaisiin tutkimusprojekteihin. Berg-Andersson toimii ETLAn edustajana Tilastokeskuksen asettamassa Kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmässä, jonka tehtävänä mm. on hyödyntää käyttäjien asiantuntemusta tilinpidon ja taloustilastojen kehittämis- ja uudistustyössä.

 • Vientimarkkinoiden talousluottamus heikentynyt hieman lisää
 • Talousluottamus parani Suomessa hieman lokakuussa
 • Suhdannekuvaajan perusteella talous on supistunut hieman kolmannella neljänneksellä
 • Tehdasteollisuus ja tavaravienti vaakalennossa tänä vuonna
 • Työmarkkinoilla taas aavistuksen parempaa
 • Talousluottamus ja vientimarkkinoiden näkymät heikentyneet edelleen
 • Tuotannon määrä kääntyi laaja-alaisesti laskuun
 • Teollisuus, kauppa ja kuljetusala laskussa
 • Tavaraviennin määrä vähenee
 • Työllisyysaste vielä vakaa, mutta työttömyys nousussa
 • Talousluottamus heikkenee yleisesti
 • Keväällä Suomen talous kasvoi edelleen
 • Tehdasteollisuuskin pienessä kasvussa, mutta tilausten määrä on laskussa
 • Tavaraviennin huippu oli viime vuonna
 • Talousluottamus euroalueella huhtikuun tasolla, Suomessa laskussa
 • Ensimmäisen neljänneksen bkt pienessä kasvussa…
 • … kysynnän puolella julkisten investointien ja varastojen sekä…
 • … tuotannossa jalostusalojen vetämänä
 • Työmarkkinoiden hyvä kehitys jatkui huhtikuussa
 • Talousluottamus Suomessa ja vientimarkkinoilla laskussa
 • Teollisuustuotannon määrä kasvussa, mutta…
 • … tilausten määrän heikkeminen varjostaa näkymiä
 • Työmarkkinoiden hyvä vire jatkui maaliskuussa
 • Venäjän hyökkäys Ukainaan kohteli talousluottamusta kaltoin
 • Teollisuustuotanto kuitenkin kasvussa länsimaissa maaliskuussa
 • Suomessakin tuotanto hyvässä vedossa vuoden vaihteessa
 • Työmarkkinoilla hyvä tilanne helmikuussa
 • Pandemian uusin aalto näpäytti hieman luottamusta
 • Sodan uhka Euroopassa lisää epävarmuutta
 • Tehdasteollisuuden ja palvelualojen kehitys syksyllä hyvää
 • Myös tavaraviennillä meni suhteellisen hyvin
 • Työmarkkinoiden hyvä vire jatkui joulukuussa
 • Maailmantalouden kasvu hidastumassa
 • Teollisuuden tuotanto kasvussa, mutta tilausten määrä ennakoi hidastumista
 • Tavaraviennin määrä aleni
 • Työmarkkinoiden hyvä kehitys on edelleen jatkunut
 • Talouden ilmapiiri vahva uuden omikronvariantin aattona
 • Suomen bkt kasvoi 0,8 % kolmannella neljänneksellä
 • Yksityinen kulutus palveluihin ja puolikestäviin tavaroihin tuki kasvua
 • Asuinrakennusinvestoinnit vahvassa vedossa
 • Investointien negatiivisuus ja nettoviennin positiivisuus perustui lentokonejärjestelyihin…
 • … jos ne kumotaan, nettoviennin kontribuutio oli negatiivinen
 • Talousluottamus EU:ssa hyvin vahvalla tasolla
 • Tehdasteollisuuden tuotanto vakaassa kasvussa…
 • … mutta tavaraviennin määrä ei ole kasvanut
 • Työmarkkinat edelleen vahvistuneet
 • Talousluottamus korkealla
 • Hintapaineet nousseet, mutta euro-alueen pohjainflaatio kiintein veroin edelleen matala
 • Tehdasteollisuudessa hyvä tilanne
 • Hyvä kehitys työmarkkinoilla edelleen jatkunut
 • Luottamus noussut Suomen vientimarkkinoilla
 • Tavaraviennin määrä keväällä samalla tasolla kuin ennen pandemiaa…
 • … keväällä kausitasoitettuna monella alalla selvää kasvua talvikuukausista
 • Tehdasteollisuudessa kasvua keväällä
 • Työmarkkinoilla myönteinen kehitys jatkunut
 • Luottamus vahvistui EU:ssa – erityisesti palvelualoilla
 • Suomen bkt vuoden alussa viime vuoden lopun tasolla
 • Nettovienti ja yksityinen kulutus painoivat kehitystä
 • Investoinnit kasvoivat – paitsi t&k
 • Työmarkkinoilla myönteistä kehitystä, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvanut selvästi
 • Luottamus ampaisi kovaan nousuun
 • Palvelut painavat vielä kokonaistuotantoa – jalostus elpynyt
 • Tavaraviennissä pientä nousua
 • Työmarkkinoiden elpyminen jatkunut
 • Luottamus elpynyt euroalueella…
 • … uudet rajoitukset heikentävät palveluja, mutta teollisuus kasvaa
 • Tammikuu oli huono Suomen tavaraviennille, mutta vientimarkkinoilla on kasvua
 • Tehdasteollisuuden tuontannon määrä ei ole kasvanut elokuun jälkeen
 • Monilla palvelu-aloilla edelleen laskua tammikuussa
 • Pandemian kiihtyminen odotetusti heikentänyt luottamusta Euroopassa
 • Suomessa luottamustilanne sen sijaan parani tammikuussa
 • Euroalueen palvelu-alat laskussa, mutta teollisuus kasvussa
 • Suomessa tuotanto kasvoi selvästi loppusyksystä
 • Työmarkkinoilla alakuloa joulukuussa
 • Teollisuuden kasvu jatkunut euroalueella, palvelut edelleen laskussa
 • Pandemian paheneminen ja uusi virusmuunnos uhkaavat alkuvuoden näkymiä
 • Brexit-sopimus saatiin, mutta neuvoteltavaa on vielä paljon
 • Teollisuuden kehitys epäyhtenäistä
 • Työllisten määrä marraskuussa melkein yhtä suuri kuin vuosi sitten
 • Pandemian kiihtyminen näkyi marraskuun luottamusluvuissa
 • Monissa EU-maissa pandemian suunta kuitenkin nyt parempaan – Suomessa huonompaan
 • Bkt kiri kolmannella neljänneksellä kevään kuopan melkein umpeen
 • Jalostus ja palvelut ottaneet tänä vuonna yhtälaisesti siipeensä
 • Heikkeneekö työllisyys taas pandemian pahetessa?
 • Pandemian uusi paheneminen Euroopassa on odotetusti iskenyt luottamukseen…
 • … teollisuuden luottamus on kuitenkin edelleen parantunut
 • Suomen tuotannon elpyminen pysähtyi elokuussa
 • Metalliteollisuudessa kohtalaista kehitystä, metsäteollisuus heikkona
 • Luottamus Euroopassa hieman vahvistunut…
 • … mutta pandemian uusi kiihtyminen aiheuttaa takaiskun
 • Suomen bkt aleni huhti-kesäkuussa rajusti…
 • … yksityisen kulutuksen ja palvelujen tuotannon painamana
 • Työministeriön työttömyysluvut kaunistuneet kevään lukemista
 • Teollisuusmaiden ostopäällikköindeksit eri suuntiin elokuussa
 • Covid 19 -pandemian paheneminen näkyy nopeasti paikallisissa palveluyrityksissä
 • Suomen kokonaistuotanto 2 neljänneksellä laajasti miinuksella…
 • … ja tavaraviennin määrä aleni kymmenen vuoden takaiselle tasolleen
 • Työmarkkinoilla käänne parempaan heikon kevään jälkeen
 • Luottamusindikaattorit elpyneet Euroopassa kolmen kuukauden ajan
 • Suomen tavaraviennin määrä laskussa
 • Teollisuustuotannon määrä sinnittelee vielä, mutta tilaukset alentuneet
 • Monilla yksityisillä palvelualoilla huonot ajat – mutta kaupalla keskimäärin ei
 • Työllisyys heikentynyt
 • Luottamusindikaattorit kääntyivät toukokuussa pieneen nousuun
 • Komposiitti-indikaattori samalla tasolla kuin finanssikriisissä
 • Palvelualoilla poikkeuksellisen synkkää
 • Suomen bkt aleni vuoden alussa
 • Palvelut supistuivat enemmän kuin jalostus
 • Luottamus- ja ostopäällikköindeksit romahtaneet
 • Kiinassa jo merkkejä osittaisesta elpymisestä
 • Epävarmuus poistuu vasta toimivan lääkityksen ja rokotteen keksimisen myötä
 • Metsäteollisuuden viennin määrän kehitys todella heikkoa tammi-helmikuussa
 • Työllisyyden heikkeneminen näkyy työministeriön luvuissa