Kuluttajahintojen muutos Suomessa ja OECD-maissa. OECD-maat painotettu vuoden 1985 Suomen vientiosuuksilla (14 tärkeintä vientimaata).
Lähteet: OECD: Main Economic Indicators, Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksit.
Ennusteet: Etla
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).