Julkisen sektorin alijäämä ja velka suhteessa bkt:hen (EMU-kriteerin mukaan)
Lähteet: Tilastokeskus: Julkinen talous ja Kansantalouden tilinpito
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).