Teollisuustuotannon määrä. Indeksoitu siten, että 2010 vuosikeskiarvo on 100.
Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden neljännesvuositilinpito.
Ennusteet: Etla
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).