Lähteet: Suomen Pankki: Maksutase, Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito.
Ennusteet: Etla
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).