Tilastokeskuksen tiedot perustuvat otokseen. Tilastointi muuttui EU:n mukaiseksi vuoden 1997 alusta. Kuviossa työttömyysaste on esitetty uuden käsitteen mukaisena. Työnvälityksen tiedot perustuvat työvoimatoimistojen tilastointiin. Tilastokeskuksen tilastot ovat kuukauden puolivälin ja Työministeriön tiedot kuukauden lopun tietoja.
Lähteet: Tilastokeskus: Työvoimatilasto, Työministeriö: Työllisyyskatsaus.
Ennusteet: Etla
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).