Kotitaloudet käsitteellisesti sisältää kotitaloudet ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Ostovoima: kotitalouksien käytettävissä olevat tulot on deflatoitu yksityisen kulutuksen hinnoilla (ei kuluttajahintaindeksillä), yksityisen kulutuksen hinnoissa ei ole asuntojen hintojen vaikutusta mukana.
Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito.
Ennusteet: Etla
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).