Suomen 11 tärkeintä länsivientimaata edellisen vuoden Suomen vientiosuuksilla painotettuna. Kuvaa Suomen vientimarkkinoiden kysyntää. Suomen teollisuustuotannon työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu volyymi-indeksi.
Lähteet: Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tulli: Ulkomaankauppa, OECD: Main Economic Indicators.
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).