Kiinteähintainen BKT miljardeina euroina neljännesvuosittain, kausitasoitettu.
Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden neljännesvuositilinpito.
Ennusteet: Etla
Kuvion voi siirtää PostScript-muodossa omalle mikrolle tulostusta varten ( siirrä eps ).