Finnish Economy as Colour Graphs

SUOMI ENGLISH

Fixed priced quarterly GDP in billions of euro, seasonally adjusted.

Source: Statistics Finland: Quarterly National Accounts

Forecasts: Etla

Kiinteähintainen bkt miljardeina euroina neljännesvuosittain, kausitasoitettu.

Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden neljännesvuositilinpito.

Ennusteet: Etla