Maliranta, Mika

Samapalkkaisuutta tutkitaan karkeilla mittareilla

Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen

Luovan tuhon tie ulos talouskriisistä

Luovan tuhon tie kilpailukykyyn. Miten innovointi vaikuttaa yrityksiin, kansantalouteen ja kansalaisiin

An international cohort comparison of size effects on job growth

Suomen kustannuskilpailukyvyn ongelmat korjautuvat hitaasti