Työ on murroksessa – riittääkö yhteiskunnan dynamiikka?

Auditorio Alvar Aalto, Runeberginkatu 1 A, 1. krs (Sähkötalo)

Työ on murroksessa – riittääkö yhteiskunnan dynamiikka?

Seitsemän vuotta jatkunut taantuma ja heikko työllisyyskehitys herättävät kysymyksen, ovatko Suomen työmarkkinat toimintakykyiset EMU-oloissa? Lisähaastetta työmarkkinoille aiheuttaa tieto- ja viestintäteknologian murros, jonka pelätään tuhoavan työpaikkoja kiihtyvään tahtiin.

Edellisen kerran talouden toimintaympäristö muuttui merkittävästi 1980-1990-luvuilla. Silloin murros laukaisi tuottavuusloikan. Työpaikkarakenteet uudistuivat, kun uusia työpaikkoja luotiin tuottaviin yrityksiin ja vanhoja työpaikkoja tuhoutui heikosti tuottavissa. Uusin teknologinen murros ulottuu kuitenkin aikaisempaa syvemmälle yritysten tehtävä- ja toimintorakenteisiin. Suuri kysymys kuuluu, riittääkö Suomen työmarkkinoiden toimintakyky tällä kertaa kääntämään murroksen uudeksi työllisyys- ja tuottavuusloikaksi?

ETLAn tutkijat ovat laatineet työn ja työmarkkinoiden muutoksesta raportin ”Työn murros – riittääkö dynamiikka?”. Sen kirjoittajat Antti Kauhanen, Mika Maliranta, Petri Rouvinen ja Vesa Vihriälä valottavat työpaikkarakenteiden dynamiikan piirteitä ja tulevaisuuden näkymiä kirjan julkistamistilaisuudessa.

Paikka: Auditorio Alvar Aalto, Runeberginkatu 1 A, 1. krs (Sähkötalo)

Aika: Torstaina 8.10.2015 klo 8.30 – 9.30, (aamupalaa tarjolla klo 8.00 alkaen)

Uudessa julkaisussa tarkastellaan työn ja työmarkkinoiden muutosta sekä muutoksesta johtuvia työmarkkinoiden kehittämistarpeita. Siinä kuvataan työmarkkinoiden dynamiikkaan kuuluvaa työpaikkojen syntymistä sekä tuhoutumista ja työntekijöiden liikkuvuutta. Lisäksi selostetaan, miten nuo työmarkkinadynamiikan piirteet liittyvät kansantalouden työllisyyden ja tuottavuuden kehitykseen. Kirjassa arvioidaan myös työn ja työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä sekä esitetään suosituksia muun muassa siitä, miten työmarkkinoita tulisi kehittää.

Pyydämme ilmoittautumisia 5.10.2015 mennessä. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse tilaisuudet@etla.fi. Paikkoja on rajoitetusti ja ne
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.