Tiedotteet

Tutkimuskirjallisuuden yleisnäkemys Suomen t&k-tuista on enimmäkseen myönteinen

Tutkimuskirjallisuuden yleiskuva julkisista innovaatiotuista on enemmän positiivinen kuin negatiivinen, mutta politiikkaa keskeisesti motivoivat tekijät ja käytännön kannalta keskeiset seikat jäävät usein sivuun.

Arvoketjut kansainvälistyivät – viennistä jää vähemmän käteen

Tavaroiden ja palvelujen tuotantoon liittyvien arvoketjujen kansainvälistyminen on vaikuttanut merkittävällä tavalla Suomen ulkomaankaupan rakenteeseen ja vientivetoisen kasvun edellytyksiin.

Toimialakatsaus 2016:2 on ilmestynyt

Etlan Toimialakatsaus 2016:2 on ilmestynyt. Katsaus on pdf-tiedostona vapaasti luettavissa verkossa. Sen voi myös ladata Suhdanne-julkaisun verkkosivuilta.

Taloustieteen Nobel-palkinto Oliver Hartille ja Bengt Holmströmille

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on myöntänyt taloustieteen vuoden 2016 Nobel-palkinnon Harvard Universityn professorille Oliver Hartille ja Massachusetts Institute of Technologyn professorille Bengt Holmströmille heidän kontribuutioistaan sopimusteoriaan.

Opintotukiuudistus säästäisi valtion menoja, mutta voi hieman pidentää opiskeluaikoja

Hallituksen suunnittelemat opintotukijärjestelmän muutokset pienentäisivät opintotukimenoja noin viidenneksellä, mikä vastaa hallituksen tavoitetta.

Suomi tarvitsee poikkihallinnollista startup-politiikkaa

Poikkihallinnollista strategiaa startup-toimintaympäristön kehittämiseksi esitetään Valtioneuvoston tilaamassa tuoreessa selvityksessä.