Tiedotteet

Missä yritysten kannattaa valmistaa tuotteensa? Läheisyys tuo teknologista etumatkaa

Keskitetyssä toimintamallissa suurin osa tuotteen jalostusarvosta jää Suomeen. Standardituotteissa valmistuspaikan ratkaisee yleensä hinta. Tuoreen tutkimuksen mukaan yritysten kannattaa valmistaa teknologisesti vaativat tuotteet aina lähellä tuotekehitystä ja mitä standardisoidumpaa valmistus on, sitä etäämmälle se on siirrettävissä nopeastikin.

ETLAnow ennustaa nyt asuntojen hintakehitystä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on laajentanut ETLAnow-ennustemallinsa nyt myös Suomen asuntomarkkinoille. ETLAnow asunnot on jatkoa Etlan aikaisemmin julkaisemalle työttömyyttä ennustavalle mallille. ETLAnow asunnot ennustaa ensi vaiheessa asuntojen hintakehitystä. Myöhemmin on mahdollista myös kauppamäärien ja asuntomarkkinoiden alueellinen ennustaminen.

EUROFRAME-ennuste julki: Poliittiset riskit varjostavat Euroopan kasvua

Euroalueen talous kasvaa tänä vuonna kohtalaista 1,6 prosentin ja ensi vuonna 1,5 prosentin vauhtia, arvioivat Euroopan johtavat taloustutkimuslaitokset tänään julkaistussa yhteisessä EUROFRAME-ennusteessaan.

Tutkimus: Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet?

Vuoden 2008 jälkeen yritysten investoinnit ovat pudonneet huomattavasti, mutta lähes 90 % pudotuksesta selittyy kahdella tekijällä: rakennusinvestointien alenemisella ja Nokia-klusterin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen (t&k) romahduksella. Näiden päätekijöiden lisäksi laskuun on vaikuttanut teollisuuden kone- ja laiteinvestointien alentuminen.

Brexit-selvitys julki

Britannia ei ole enää yhtä tärkeä kauppakumppani Suomelle kuin aikaisemmin, käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n Valtioneuvoston kanslialle tekemästä selvityksestä. Selvitys Suomen ja Britannian taloussuhteista julkaistaan tänään Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 12/2017. Projektin tavoitteena oli laatia perusselvitys taloussuhteista tausta-aineistona Britannian alkaville EU-eroneuvotteluille.

Globalisaatio pakottaa elintarvikeketjumme radikaaliin muutokseen

Miten suomalainen ruoka, ja erityisesti sitä tuottava kotimainen elintarvikeketju pärjää globalisaation ristiaallokossa? Etlan ja Luken laatima VNK-raportti Suomalaisen Elintarvikeketjun Menestyksen Avaintekijät luotaa elintarvikeketjun kustannus- ja kasvukilpailukykyä sekä näiden osatekijöitä.