Tiedotteet

Brexit-selvitys julki

Britannia ei ole enää yhtä tärkeä kauppakumppani Suomelle kuin aikaisemmin, käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n Valtioneuvoston kanslialle tekemästä selvityksestä. Selvitys Suomen ja Britannian taloussuhteista julkaistaan tänään Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 12/2017. Projektin tavoitteena oli laatia perusselvitys taloussuhteista tausta-aineistona Britannian alkaville EU-eroneuvotteluille.

Globalisaatio pakottaa elintarvikeketjumme radikaaliin muutokseen

Miten suomalainen ruoka, ja erityisesti sitä tuottava kotimainen elintarvikeketju pärjää globalisaation ristiaallokossa? Etlan ja Luken laatima VNK-raportti Suomalaisen Elintarvikeketjun Menestyksen Avaintekijät luotaa elintarvikeketjun kustannus- ja kasvukilpailukykyä sekä näiden osatekijöitä.

Finanssipolitiikan nykylinja on järkevä kompromissi – lisäleikkaukset voidaan välttää, jos uudistukset jatkuvat

Hallituksen finanssipolitiikan lievästi elvyttävä linja on järkevä kompromissi ristiriitaisten tavoitteiden välillä. Se kaipaa kuitenkin tuekseen uudistuspolitiikkaa, joka vahvistaa työllisyyden ja tuottavuuden kasvua sekä hillitsee julkisten menojen paisumista.

Neutraali yritysverotus vahvistaisi parhaiten tuottavuuskehitystä ja talouskasvua

Suomen yritys- ja pääomatulojen verotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä suosimalla investointien rahoittamista velalla ja ohjaamalla investointikohteiden valintaa, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) raportista.

Työpankit auttavat pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään

Työpankkien toiminta näyttää tukevan heikossa työmarkkina-asemassa olevia näiden matkalla takaisin työelämään, arvioidaan Etlan tuoreessa tutkimuksessa.

Pääomasijoittamisen yhteiskunnallinen vaikutus on oletettua merkittävämpi

Pääomasijoittaminen muodostaa tärkeän osakokonaisuuden, kun ratkaistaan talouden kiperintä haastetta: Suomeen ei tehdä riittävästi pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavia investointeja.