Tiedotteet

Kevät kirkasti näkymät – ETLA nosti kasvuennustettaan

Maailmantalous vauhdittaa nyt Suomenkin suhdanteita. Kilpailukyky paranee ja tuottavuus kohoaa niin tänä kuin ensi vuonnakin – jos palkkamaltti pitää. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tänään julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2017. Vuosina 2018 – 2019 kasvu on 1,5 prosentin luokkaa. Työttömyys alenee kituliaasti ja julkisen talouden tasapainottuminen on sopeutustoimista huolimatta hidasta.

Raportti: Datan hyödyntäminen lisää innovaatioita ja kasvua

Dataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntäneiden yritysten liikevaihto kasvoi informaatio- ja viestintätoimialan yrityksissä, kertoo 16. maaliskuuta julkaistu raportti avoimen datan vaikuttavuudesta. Avoimen datan hyödynnettävyyttä voitaisiin parantaa yhtenäistämällä julkishallinnon tiedonhallintakäytäntöjä.

Missä yritysten kannattaa valmistaa tuotteensa? Läheisyys tuo teknologista etumatkaa

Keskitetyssä toimintamallissa suurin osa tuotteen jalostusarvosta jää Suomeen. Standardituotteissa valmistuspaikan ratkaisee yleensä hinta. Tuoreen tutkimuksen mukaan yritysten kannattaa valmistaa teknologisesti vaativat tuotteet aina lähellä tuotekehitystä ja mitä standardisoidumpaa valmistus on, sitä etäämmälle se on siirrettävissä nopeastikin.

ETLAnow ennustaa nyt asuntojen hintakehitystä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on laajentanut ETLAnow-ennustemallinsa nyt myös Suomen asuntomarkkinoille. ETLAnow asunnot on jatkoa Etlan aikaisemmin julkaisemalle työttömyyttä ennustavalle mallille. ETLAnow asunnot ennustaa ensi vaiheessa asuntojen hintakehitystä. Myöhemmin on mahdollista myös kauppamäärien ja asuntomarkkinoiden alueellinen ennustaminen.

EUROFRAME-ennuste julki: Poliittiset riskit varjostavat Euroopan kasvua

Euroalueen talous kasvaa tänä vuonna kohtalaista 1,6 prosentin ja ensi vuonna 1,5 prosentin vauhtia, arvioivat Euroopan johtavat taloustutkimuslaitokset tänään julkaistussa yhteisessä EUROFRAME-ennusteessaan.

Tutkimus: Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet?

Vuoden 2008 jälkeen yritysten investoinnit ovat pudonneet huomattavasti, mutta lähes 90 % pudotuksesta selittyy kahdella tekijällä: rakennusinvestointien alenemisella ja Nokia-klusterin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen (t&k) romahduksella. Näiden päätekijöiden lisäksi laskuun on vaikuttanut teollisuuden kone- ja laiteinvestointien alentuminen.