Tiedotteet

Postitoiminnan kannattavuus heikentynyt viime vuosina

Postin jakelu- ja tuotantovolyymi on pienentynyt ja postitoiminnan kannattavuus on heikentynyt viime vuosina, ilmenee tutkimusneuvonantaja Olavi Rantalan selvityksestä ”Postitoiminnan kehitys vuoteen 2020” (ETLA Raportit – Reports 18). Selvityksessä ennustetaan postitoiminnan jakelu- ja tuotantovolyymin sekä kannattavuuden ja työllisyyden kehitystä vuoteen 2020.

Raaka-aineiden hinnat edelleen laskussa, mutta vakautuvat ensi vuoden aikana

Raaka-aineiden kysyntä on kasvussa, mutta kasvu on hidasta, arvioi Euroopan suhdannelaitosten liiton AIECEn raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehitystä ennakoiva työryhmä tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2013–2014”.

Liuske-energia muovaa globaaleja energiamarkkinoita

Raakaöljyn ja maakaasun uusien lähteiden – liuske-energian – merkitys kasvoi voimakkaasti Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa, kun öljyn hinta nousi jyrkästi ja teknologinen kehitys helpotti esiintymien hyödyntämistä.

Tero Kuusi väitteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

ETLAn tutkijan VTM Tero Kuusen taloustieteen aineeseen kuuluva väitöskirja “Essays on Information and Communications Technology, Structural Change, and Economic Growth” tarkastettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 1.11.2013.

Eläkeiän sitominen elinaikaan pienentäisi työeläkemaksua ja kestävyysvajetta

Vanhuuseläkeiän sitominen elinajan odotteeseen pidentäisi työuria, alentaisi työeläkemaksua ja pienentäisi julkisen talouden kestävyysvajetta. Vanhuuseläkeiän nostaminen voidaan toteuttaa tavalla, joka ei lisää kansalaisten taloudellista eriarvoisuutta.

Euroalueen taantuma näyttää päättyneen – Suomen BKT kasvaa ensi vuonna 1.6 prosenttia

Euroalueen taantuma näyttää päättyneen, mutta kasvu jää hitaaksi. Suomessakin tapahtui suhdannekäänne toisella neljänneksellä, mutta koko vuoden bkt:n taso jää edellisvuotista alhaisemmaksi. Suomen kokonaistuotanto alenee 0.4 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvaa 1.6 prosenttia ensi vuonna.