Tiedotteet

Raaka-aineiden hinnat vakautumassa

Raaka-aineiden hinnat alenevat tänä vuonna keskimäärin 3 prosenttia eli saman verran kuin vuotta aiemmin, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2013–2014”.

Maailmantalouden kasvu jatkuu hitaana – Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 0.3 prosenttia

Euroalueen taantuma on syventynyt, mutta rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen antaa toivoa paremmasta loppuvuodesta 2013. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.3 prosenttia vuonna 2013, ensi vuonna kasvu nopeutuu 1.8 prosenttiin.

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimus kasvattaisi suomalaisyritysten liiketoimintaa

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat päättäneet aloittaa neuvottelut kauppaa ja investointeja koskevasta kumppanuussopimuksesta (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Kyseessä on merkittävä hanke kansainvälisen kaupan ja investointien edistämiseksi. Kumppanuussopimus voidaan nähdä etapiksi liiketoiminnan vapauttamisessa maailmantaloudessa laajemminkin.

EUROFRAME-ryhmä: euroalueen BKT laskee hieman tänäkin vuonna.

EUROFRAME-ryhmän ennuste euroalueen talouskehityksestä vuosina 2013–2014 on julkistettu. Raportti ”Economic Assessment of the Euro Area: Winter 2012/2013” sisältää myös ennusteet suurien EU-maiden keskeisten tunnuslukujen kehityksestä. Lisäksi raportissa arvioidaan finanssimarkkinoilla edelleen jatkuvan epävarmuuden ja kireänä jatkuvan finanssipolitiikan vaikutuksia euroalueella.

Asunnot eläkkeiksi?

Valtaosa eläkeikäisten varallisuudesta on kiinni omistusasunnossa. Asuntovarallisuuden purkaminen antaisi heille mahdollisuuden nostaa elintasoa ilman lisäsäästämistä. ETLAn tutkijat Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ovat selvittäneet, minkälaisia rahoitustuotteita asuntovarallisuuden purkamiseen tarvittaisiin, ja miten se vaikuttaisi julkiseen talouteen. He ovat myös tutkineet, miten asuntovarallisuus on jakautunut tulo- ja varallisuusasemaltaan erilaisten kotitalouksien kesken.

ETLA ja Upi selvittävät EU:n kehityssuuntia talouskriisin jälkeen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 530 000 euron avustuksen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa. Hankkeen toteuttavat yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Ulkopoliittinen instituutti UPI. Tutkimuksen on […]