Tiedotteet

Tunnustuspalkinto Nelli Valmarille

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö on myöntänyt Etlan tutkijalle, KTT Nelli Valmarille tunnustuspalkinnon korkealaatuisesta väitöskirjasta ”Essays on Estimating Production Functions” (Esseitä tuotantofunktioiden estimoinnista).

Jorma Ollila: Vanhaan takertuminen vahingoittaisi talouden kykyä luoda vaurautta

Teknologian kehityksen ja markkinamekanismin toiminnan kahlitseminen vahingoittaisi talouden kykyä luoda vaurautta ja pahimmillaan juuri niitä, joiden asemaa vanhaan takertumalla halutaan suojata, sanoi Etlan hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila tutkimuslaitoksen 70-vuotisjuhlaseminaarissa 29. elokuuta.

Työn ja yrittäjyyden muutos aiempaa laajempaan tarkasteluun

Turun yliopiston johdolla on käynnistynyt merkittävä työelämän ja talouden muutosta tutkiva kolmevuotinen tutkimushanke SWiPE, Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella. Tutkimuskumppaneina hankekonsortiossa ovat Etla ja Työterveyslaitos.

Tutkimustiedon hyödyntämisedellytykset päätöksenteossa paranemassa

Taloustieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena on ollut Suomessa puutteellista. Viime vuosina on toisaalta tehty useita uudistuksia, joiden tavoitteena on ollut parantaa näyttöön pohjautuvan päätöksenteon edellytyksiä.

Väestökehitystä tutkivat ekonomistit kokoontuivat kesäkuussa Etlassa

Parikymmentä väestö- ja taloustieteen tutkijaa kokoontui kesäkuun lopulla Etlaan esittelemään tutkimustuloksiaan ja keskustelemaan niistä.

Älykkäät sähköverkot avaavat mahdollisuuksia teolliseen uudistumiseen

Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa älykkäiden sähköverkkojen ympärille ekosysteemi, joka tarjoaa vanhoille yrityksille tilaisuuden uudistua ja aloittaville uusille yrityksille mahdollisuuden kasvaa.