Tiedotteet

Suomi tarvitsee poikkihallinnollista startup-politiikkaa

Poikkihallinnollista strategiaa startup-toimintaympäristön kehittämiseksi esitetään Valtioneuvoston tilaamassa tuoreessa selvityksessä.

Suomen bkt kasvaa hieman keväällä ennakoitua nopeammin

Suomen kokonaistuotanto kasvaa 1,1–1,2 prosenttia vuosina 2016–2018; kysynnän painopiste siirtyy asteittain kotimarkkinoista vientiin.

Tunnustuspalkinto Nelli Valmarille

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö on myöntänyt Etlan tutkijalle, KTT Nelli Valmarille tunnustuspalkinnon korkealaatuisesta väitöskirjasta ”Essays on Estimating Production Functions” (Esseitä tuotantofunktioiden estimoinnista).

Jorma Ollila: Vanhaan takertuminen vahingoittaisi talouden kykyä luoda vaurautta

Teknologian kehityksen ja markkinamekanismin toiminnan kahlitseminen vahingoittaisi talouden kykyä luoda vaurautta ja pahimmillaan juuri niitä, joiden asemaa vanhaan takertumalla halutaan suojata, sanoi Etlan hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila tutkimuslaitoksen 70-vuotisjuhlaseminaarissa 29. elokuuta.

Työn ja yrittäjyyden muutos aiempaa laajempaan tarkasteluun

Turun yliopiston johdolla on käynnistynyt merkittävä työelämän ja talouden muutosta tutkiva kolmevuotinen tutkimushanke SWiPE, Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella. Tutkimuskumppaneina hankekonsortiossa ovat Etla ja Työterveyslaitos.

Tutkimustiedon hyödyntämisedellytykset päätöksenteossa paranemassa

Taloustieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena on ollut Suomessa puutteellista. Viime vuosina on toisaalta tehty useita uudistuksia, joiden tavoitteena on ollut parantaa näyttöön pohjautuvan päätöksenteon edellytyksiä.