Uutiset ja ajankohtaiset

ETLAn eväät hallitukselle: Yhteisövero alas, eläkeikä ylös, sote-hanke uusiksi

Hallituksen puolivälin tarkastelu lähestyy haastavassa tilanteessa. Taloudellinen toimintaympäristö ei tue kasvua ja tuotanto on selvästi saavutettavissa olevaa pienempi. Kilpailukyvyn heikentyminen on aito ongelma. Tilanteen korjaamiseksi palkkojen yleiskorotusten täytyy jäädä lähivuosina nollan pintaan. Elinkeino- ja veropolitiikalla on tuettava tuottavuuden kohenemista ja erityisesti sen edellyttämää rakennemuutosta. Yhteisöverokanta on alennettava vaalikauden loppuun mennessä 20 prosenttiin. Elinkeinopolitiikassa on varottava […]

ETLA ja Upi selvittävät EU:n kehityssuuntia talouskriisin jälkeen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 530 000 euron avustuksen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa. Hankkeen toteuttavat yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Ulkopoliittinen instituutti UPI. Tutkimuksen on […]

Palvelu tuo uutta arvoa – teollisuuteen ja koko talouteen

Uudessa globaalissa työnjaossa kehittyneet maat, Suomi mukaan lukien, erikoistuvat palveluihin. Digitalisointi on mullistanut palvelukäsitteen: merkittävä osa palveluista voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumatta – digitaaliset palvelut ovat maailmankaupan nopeimmin kasvava ala. Palvelut vai teollisuus? – Ei kumpikaan yksin, palvelut ovat kiinteä osa tavaroita ja päinvastoin. Palvelut ovat merkittävä tuottavuuskasvun lähde – ei kiviriippa. Digitaalinen palveluyhteiskunta […]

Työtehtävien rakennemuutos on 2000-luvulla koskettanut suurta osaa yksityisen sektorin palkansaajista

Rakennemuutokset ovat aina olleet tärkeä osa talouskasvua. Ilman toimiala- ja yritysrakenteiden muutoksia elintasomme kehitys olisi väistämättä jäänyt vaatimattomaksi. Viime vuosina talouskasvun ja työmarkkinoiden tutkimuksessa painopiste on siirtynyt tehtävä- ja toimintotason analyyseihin.

Raaka-aineiden hinnat laskussa

Useimpien raaka-aineiden hinnat alenevat tänä ja ensi vuonna, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2012–2013”. Taloudellisen kasvun hidastuttua raaka-aineiden kysyntä on heikentynyt. Samanaikaisesti useiden teollisten raaka-aineiden tarjonta on kasvanut, kun vuoden 2011 korkea hintataso lisäsi investointeja niiden tuotantoon.

Valtiovarainministeriölle T&K-verokannustimista 16.11.2012