Uutiset ja ajankohtaiset

Etla hakee taloustutkijaa

Etla etsii taloustieteen tohtoria, joka pystyy tehokkaaseen projektityöskentelyyn ja on kiinnostunut osallistumaan talouspoliittiseen keskusteluun. Edellytämme näyttöjä tieteellisesti korkeatasoisesta tutkimuksesta. Tutkijan keskeinen tutkimusalue on työmarkkinat, mutta täsmällinen työnkuva määräytyy yksilökohtaisesti. Tehtävä edellyttää hyvää taloustieteen empiiristen menetelmien hallintaa. Tarjoamme sinulle monipuolisia ja itsenäisiä työtehtäviä mukavassa, keskustelevassa ja innostavassa tutkimusyhteisössä. Uudet toimitilamme sijaitsevat Etu-Töölössä. Toivottu työn aloitusajankohta on […]

Kokeilu onnistui: työpankit auttoivat nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä takaisin töihin

Työpankit ovat selvästi edistäneet pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan erityisen onnistuneesti työpankit tukivat työttömien nuorten paluuta työelämään ja koulutukseen. Myös palkkatukea onnistuttiin myöntämään juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsivat työllistyäkseen. Monen työpankin kautta työllistyneen työura on kuitenkin jäänyt valitettavan lyhyeksi.

Etla selvitti Suomen ja Kiinan taloussuhteita: Kiina on noussut Suomen TOP3-tytäryhtiömaaksi

Kiina nousi vuonna 2015 suomalaisten tytäryritysten kolmanneksi merkittävimmäksi sijaintimaaksi heti Ruotsin ja Yhdysvaltojen jälkeen liikevaihdolla mitattuna. Henkilöstömäärällä mitattuna Kiina on jo toiseksi merkittävin sijaintimaa. Suomalaisten Kiinaan rekisteröityneiden tytäryritysten lukumäärä on kasvanut lähes joka vuosi, käy ilmi Etlan tänään 13.11 julkaisemasta tutkimuksesta.

ETLA-kolumnin aiheena sote: Kauas voitot karkaavat?

Miksi yksityinen sektori on meille niin tärkeä, että hukkaamme sote-uudistukseen vuosia, kysyy Etlatiedon tutkimuspäällikkö Martti Kulvik 10.11. julkaistussa ETLA-kolumnissaan. Hänen vastauksensa on, että yksityinen sektori tekee asioita toisin. Ei välttämättä paremmin tai huonommin, mutta ainakin varmuudella toisin. Ehkä pitäisikin puhua valinnan velvollisuudesta, kirjoittaa Martti Kulvik.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle työn murroksesta (VNS 6/2017 vp)

Selonteossa pyritään hahmottamaan, miten työ muuttuu lähimmän 20 vuoden kuluessa. ”Työn murros” todetaan selonteossa Suomen suurimmaksi haasteeksi ja murroksen keskeisiksi ajureiksi digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, kaupungistuminen ja myös ilmastonmuutos. Teknologian osalta tekoäly identifioidaan suurimmaksi yksittäiseksi muutosvoimaksi. Selonteossa todetaan vaara, että uutta työtä ei synny katoavan tilalle riittävästi, mikä johtaa massatyöttömyyteen, työmarkkinoiden polarisoitumiseen, työtuloihin perustuvan sosiaaliturvajärjestelmän […]

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EMU:n kehittämisestä (E 80/2017 vp)

Euroopan talous- ja rahaliitto EMU on kiistatta toiminut huonosti. EMU:n ensimmäisten 10 vuoden aikana aina vuoteen 2008 saakka alueen kasvu ja erityisesti työllisyyskehitys oli hyvää. Useissa maissa tämä hyvä kehitys rakentui kuitenkin globaalin korkeasuhdanteen ohella EMU:n syntymisen myötä alentuneen korkotason varaan tavalla, joka teki taloudet haavoittuviksi. Halvalla velkarahalla investoitiin asuntoihin, muihin kiinteistöihin ja huonot menestysmahdollisuudet […]